Dette lærer du på vårt G11 løfteredskapskurs 

Skal du arbeide med løfteredskap trenger du et kurs som tar for seg trygg og sikker opplæring. Vi utdanner personer innen bygg og anleggsbransjen, og tilpasser opplæringen etter behov. Les mer om hva du lærer på kurset vårt her!

Hva lærer du på G11-kurset?

På G11 løfteredskapskurset lærer du om oppbygging, konstruksjon og bruksområder for de fleste løfteredskap som blir brukt for å løfte og flytte last med kraner, vinsjer og taljer. I tillegg til teori inneholder kurset også to timer med praktisk bruk av løfteredskap. 

Du får opplæring i praktisk bruk, signalgiving, løfteredskap og bruksanvisninger for å gjennomføre realistiske eksempler. Du blir også satt til å arbeide selvstendig med øvingsoppgaver.

Sikkerhetsmessige momenter vektlegges spesielt i undervisningen. Et komplett G11 løfteredskapskurs består av modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser og modul 2.3 Løfteredskap (G11).

Her kan du ta G11-kurset

Hva er G11 løfteredskapskurs?

G11 løfteredskapskurset er grunnkurset for alle krankurs i G1-G5, G8, G20 og de fleste offshorekurs. De fleste offshorekurs krever først at du har kursbevis i G11 løfteredskap, før du går videre til riggerkurs, vinsj operatør og løfte ansvarlig kurs eller noen av krankursene. 

Her kan du ta flere av våre krankurs: 
G1 Mobilkran
G2 Tårnkran 
G4 Traverskran
G5 Offshorekran
G8 Lastebilkran
G20 Fastmontert hydraulisk kran

Definisjonen på løfteredskap

I følge arbeidstilsynet defineres løfteredskap slik: 

“Med løfteredskap menes komponenter eller utstyr som ikke er påmontert maskinen og som gjør det mulig å gripe lasten, og som er plassert enten mellom maskinen og lasten eller på selve lasten, eller som er beregnet til å utgjøre en integrert del av lasten og som redskap settes separat i omsetning.”

Etter kurset kan du:

  • Redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon, og hvordan disse kan forebygges.
  • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
  • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
  • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
  • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
  • Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner. 

Hvor lenge varer G11 kurset?

Varighet på modul 1.1 del av kurset er 8 undervisningstimer (8 x 45 minutter)

Varighet på modul 2.3 kurset er totalt 16 timer (16 x 45 minutter)

Forkunnskaper

Har du modul 1 fra truck- eller maskinførerkurs fra før er det ikke et krav at du tar dette på nytt, men det anbefales.

Kurset avsluttes med skriftlig eller muntlig prøve

Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltakerne har tilstrekkelige kunnskaper om riktig, og sikker bruk av løfteredskap og signalgiving til kranfører.

Om du har lese- og skrivevansker kan prøven gjennomføres muntlig.

Prøven bedømmes til bestått eller Ikke bestått. Avsluttet opplæring dokumenteres av opplæringsvirksomhet med diplom og kompetansebevis.

Har du spørsmål om kurset?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.