Arbeidsvarsling kurs 2 – Arbeid på vei

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling.

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 – for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

For at sikkerheten til vegarbeidere og trafikanter skal være god under arbeid på eller ved vei, er det viktig med et godt system for arbeidsvarsling. Dette innebærer bruk av trafikkteknisk utstyr for å lede, varsle- og regulere trafikken trygt forbi arbeidstedet.

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Hva ønsker vi å oppnå med vårt Arbeidsvarsling kurs 2?

Våre kursholdere i Arbeidsvarslingskurs 2 har både lang og bred erfaring fra området og formidler kunnskap på en enkel og lettforståelig måte. Samtidig har vi tilstrekkelig kompetanse på de fleste arbeidsområder hvor Arbeidsvarslingskurs 2 nødvendig. På den måten vil alle våre kurs skreddersys mot dine relevante arbeidsoppgaver. For oss er det viktig at du mestrer ditt eget arbeid samtidig som sikkerheten er på topp, derfor ønsker vi at alle våre arbeidsvarsling kursdeltakere skal gå ut i fra våre arbeidsvarslingskurs ved å føle seg godt sikret til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Formål med arbeidsvarslings kurs 2

Er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. Dette er for å øke sikkerheten og for å gi deg en tryggere arbeidshverdag

Kursinnhold Arbeidsvarsling kurs 2:
• Personlig sikkerhet
• Personlig verneutstyr
• Krav til varsling av trafikanter
• Krav til sikring ved vegarbeid
• Varslingsplaner
• Vedtak og innhold
• Ansvarsfordeling
• Regelverk
• Kontrollrutiner
• Tiltak ved oppståtte feil
• Sanksjoner

Hvem passer Arbeidsvarsling kurs 2 for?

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 – for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Vi kan også holde bedriftsinterne kurs?

Vi holder gjerne også bedriftsinterne Arbeidsvarsling kurs 2 på din bedrift.

Kurs hos kompetansebedriften 

Kompetansebedriften utfører Arbeidsvarslings kurs 2 over hele landet, og kan holde aarbeidsvarslings kurs 2 på Norsk, Engelsk, via tolk. Kursene kan holdes som klasseromskurs eller nettundervisning.

I Oslo, Ski, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike Arbeidsvarslingskurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.