KompetanseBedriften logo

Brannvernkurs

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen generelt krever at alle ansatte i «særskilte brannobjekter» skal ha opplæring i forebyggende brannvern og brannslukking. Dette kan være barnehager, skoler, sykehjem, behandlingssituasjoner, kjøpesentere eller lignende.

Også bedrifter som ikke er «særskilte brannobjekter» kan ha nytte av å at de ansatte går gjennom et kurs av kursene våre innen brannvern. Kompetansen man får gjennom et kurs i brannvern kan også være nyttig kompetanse å ha i hjem og fritid.

Dersom man oppdager en brann tidlig, kan den slukkes med enkle midler. Det forutsetter at man har fungerende slukningsmidler tilgjengelig og ansatte med kunnskap om bruk av riktig slukkemetode. Å få slukket en brann i startfasen kan spare store materielle verdier og redde menneskeliv.

Et kurs innen brannvern skal gjøre ansatte i bedrifter i stand til å utføre brannforebygging i hverdagen, samt gi dem kunnskap om hvordan man klarer å slukke branner i startfasen. Kursene holdes som regel som åpne kurs men vi tilbyr også bedriftsinterne kurs som er tilpasset deg, dine ansatte/kollegaer og bygningen dere holder til i. Kursene våre innen brannvern gjennomgår temaer som grunnleggende brannteori, branninstruks, tiltak ved evaluering, brannforebyggende tiltak og slukkemidler.

Brannvernkursene består av både teori og praktisk slukkeøvelse. Gjennom de praktiske slukkeøvelsene får kursdeltakerne diverse demonstrasjoner og får selv trene på å slukke brann med forskjellige apparater og bruk av brannteppe.

I denne kurskategorien finner du også andre kurs innen brannvern. Du finner blant annet Varme arbeider, Slokkeøvelse, Brannvernkurs, Brannvernlederkurs.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ditt behov. Vi i Kompetansebedriften tilbyr kurs i brannvern over hele landet, og kan holde kursene både på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om disse kursene

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.