Fallsikringskurs

Skal du utføre arbeid med fallsikring eller på steder med fare for fall til et lavere nivå? Er du ute etter å øke kompetansen din når det gjelder fallsikring eller ser du kanskje etter nye karrieremuligheter?

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Hva ønsker vi å oppnå med vårt fallsikringskurs?
Hovedhensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass, både for deg selv, men også for dine kollegaer som er like viktig på en arbeidsplass. Hos oss lærer du at det skal være gøy å jobbe, men samtidig se situasjoner med kritisk blikk slik at du enkelt kan forebygge en arbeidsulykke.

Hvem passer fallsikringskurs for?
Kurset egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som arbeider i høyder over 2 meter og hvor det er fare for å falle.

Innhold i vårt fallsikringskurs:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Fall forhindrende og falloppfangende systemer
  • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
  • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
  • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
  • Redning og evakuering systemer og rutiner
  • Praktisk gjennomgang av fallsikring og redning

Fallsikringskurs hos kompetansebedriften                                                                                  Kompetansebedriften utfører fallsikringskurs over hele landet, og kan holde fallsikringskurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike fallsikringskurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

FAQ

Der lærer man om bruk av fallsikringssystemer: aktiv(fallforhindrene) og passiv(falloppfangende) sikring, bruk av fallsikringssele, lover og regler om arbeid i høyden, sikkerbruk av fallsikring, hengetraume og redning bl.a.

Nei, fallsikringskurset gjelder kun bruk av fallsikringsutstyr som personlig sikring. Bruk av PVU for å sikre seg mot å falle (aktiv sikring/fallforhindrene) eller fange opp fallet og redusere kreftene ved et potensielt fall(Pasiv sikring/falloppfangende).

Fallsikringskurset varer en hel arbeidsdag, dette inkluderer teori og praksis i bruk av alle typer fallsikringsutstyr. 

Opplæring: Alle som skal arbeide i høyden og bruke personlig verneutstyr, skal ha dokumentert opplæring. Arbeidsgiver skal også påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av sikringsutstyr mot fall.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.