Personløfterkurs A-B-C

Har du behov for personløfterkurs i forbindelse med jobben?  Eller ser du etter ny jobb? for å føre personløfter i Norge, må man ha dokumentert sikkerhetsopplæring. Personløfterkurs hos oss gir deg opplæringen og beviset på at dette er gjennomført og bestått.

Klasseromskurs

Vi tilbyr også dette kurset som:

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Hva ønsker vi å oppnå med vårt personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass ved bruk av personløfter.

Hvem passer vårt personløfter for?
Personløfterkurset egner seg for deg som tar i bruk personløftere i din daglige arbeidshverdag. Dette gjelder også for deg som kun håndterer personløftere innimellom i ditt arbeid. Når du fullfører dette kurset vil du være en tryggere og siker fører som kan håndtere de fleste krevende situasjoner. Du vil også ha kjennskap til hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til kursdeltager
Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år. Du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Bruk av personløfter

Personløftere (lifter) er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden. 

Eksempler på slike personløftere er:

 • sakselifter
 • selvgående lifter
 • bilmonterte lifter
 • tilhengermonterte lifter

Definisjon av Personløfter/Lift:

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv.

Personløfter Lift klasser:

Personløfter Lift klasse A: Tilhengermonterte personløftere, manuelt flyttbare personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er utstyrt med støttebein og kan ikke kjøres fremover fra kurv.

Personløfter Lift Klasse B: Selvgående personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren kan kjøres fremover fra kontrollpanel i kurv.

Personløfter Lift klasse C: Bilmonterte personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er montert på en bil. Praksis klasse C er ikke inkludert i dette kurset men kan bestilles som et tilleggsprodukt. Tidspunkt for praksis avtales nærmere. 

Innhold personløfterkurs og lift kurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang

Krav til personløfter Lift opplæring i lover og forskrifter

Dokumentert opplæring:

«Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse» § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid:

«Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften. 

Kurs hos kompetansebedriften
Kompetansebedriften utfører personløfterkurs over hele landet, og kan holde personløfterkurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike personløfterkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

FAQ

Ja vi går igjennom både teori og praksis som er relevant for fallsikring i personløfter.

Teoridelen av kurset dekker klasser A, B og C. Praksis hos oss dekker klasser A og B.

Ved utvidelse til klasse C kreves mer praksis hos opplæringsvirksomhet som oss eller dokumentert praksis i bedrift med fadder.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav §10 Krav til bruk av arbeidsutstyr; krever at den som skal bruke personløfter skal ha dokumentert opplæring. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskrift.

Sertifikatet er gyldig for livstid, men du må selv vurdere om du er skikket til å føre personløfteren. Dersom det er lenge siden sist eller det har vært nesten ulykker eller ulykker ved bruke av personløfteren, bør du vurdere å ta opplæringen på nytt.

Dersom det benyttes en selvgående personløfter med bom som har egen fremdrift bør det brukes fallforhindrende fallsikringsutstyr pga katapult effekten som kan oppstå.

Ved bruk av personløfter på offentlig sted. Dersom man skal arbeide med personløfteren på offentlig vei og fortau skal man sperre av arbeidsområdet og sørge for nødvendig skilting på stedet. Dette gjøres for å forhindre at uvedkommende kommer inn på arbeidsområdet og for å varsle trafikanter om arbeidet som pågår. Her kreves det en arbeidsvarslingsplan og et arbeidsvarslingskurs.

Dersom vindstyrken overskrider 12,5 m/sek skal personløfteren ikke brukes, men enkelte maskiner har lavere eller høyere toleransegrad. Se brukerveiledning og merking på personløfteren for maksimal vindstyrke. Pass på at vinden kan være kraftigere rundt hushjørner, i høyden og i andre installasjoner. Husk at vind også kan opptre som vindkast.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.