FSE instruert personell

Dersom man har ansatt FSE instruert personell sier Sikkerhetsforskriften at de skal gis årlig opplæring autorisert av myndighetene. Videre skal det også fremvises en skriftlig instruks der man redegjør for omfang og begrensninger av det arbeid som FSE instruert personell kan gjøre. Denne instruksen skal også inkludere rutiner for hvordan de ansatte bruker deres personlige verneutstyr. All opplæring av FSE instruert personell skal være tilknyttet ett spesifikt anlegg.

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem. Dette har sammenheng med hvilken risiko feilbetjening kan medføre med tanke på skader både av personell og på det elektriske anlegget. Alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring, er forhold som påvirker hvem som kan betjene sikringstavlene. Dersom sikringstavlene er beregnet for sakkyndig eller instruert betjening, må virksomheten som bruker tavlene ta hensyn til dette i sitt arbeid med internkontroll.

Kompetansebedriften AS har 2000 kursdeltakere årlig og som en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring ønsker vi å bidra til tryggere arbeidsplasser i den norske industrien. Gjennom kunnskap og riktig utstyr i høy kvalitet har man den beste veien mot en sikker og effektiv arbeidsdag.

Elektrisitet er noe man skal stor respekt for og derfor er det også nødvendig at alle som skal jobbe elektriske anlegg får oppdatert kunnskap om nye metoder og teknologi. Hovedansvaret for opplæring av FSE instruert personell hviler hovedsakelig på eier av det elektrisk anlegget. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå 2 ved bruk av elektrisk strøm.

I vårt lyse hyggelige kurssenter i Oslo blir våre kursdeltagere undervist med pedagogiske metoder av erfarne instruktører med spesialkompetanse på sine områder. I tillegg til kurs for FSE instruert personell tilbyr vi også en rekke kurs og konsulenttjenester innen kontrollsystemer, vedlikeholdssystemer, maskinopplæring, sikkerhetsopplæring, dokumentert og sertifisert opplæring, salg av fallsikringsutstyr og løfteredskap og årlig lovpålagt “kompetent kontroll” av fallsikringsutstyr.

Dersom du har spørsmål om våre kurs eller konsulenttjenester du naturligvis hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon: 22 66 01 33 eller sende oss en e-post: post@kompetansebedriften.no.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.