Maskinfører

Alle som skal føre en anleggsmaskin i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen man skal føre. For å føre en anleggsmaskin må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte maskintype.

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres.

Teoridelen er felles for alle maskintypene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. maskintype. Vår opplæring omfatter maskin klassene M1 – M6. Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr.

Hva er en anleggsmaskin?

En anleggsmaskin (ofte omtalt som en masseforflytningsmaskin) er en motordrevet maskin som er konstruert for å løfte eller transportere masse, dvs. jord, sand, stein, osv. En anleggsmaskin er f.eks. hjullaster, veihøvel, gravemaskin, doser, gravelaster eller dumper.

Hvem kan ta kurset?

For å kunne føre masseforflytningsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Krav til forkunnskaper.

Det er det ingen krav om forkunnskaper på dette kurset.

Hvilke maskinklasser finnes?

 • M1 – Doser.
 • M2 – Gravemaskin.
 • M3 – Veihøvel.
 • M4 –Hjullaster.
 • M5 – Gravelaster
 • M6 – Dumper

Kurset består av 4 moduler:

Modul 1.1  Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 timer inkludert  eksamen)

Modul 2.1 Sikkerhet, ansvar, vedlikehold (24 timer inkludert eksamen)

 • maskintyper og bruksområder
 • konstruksjon og virkemåte
 • sikkerhet og ulykker
 • geoteknikk og stabilitet
 • ergonomi og arbeidsmiljø
 • natur- og miljøhensyn

Modul 3.1 Grunnleggende praktisk opplæring. (8 timer)

 • kjøring og kjøreteknikk
 • funksjons- og  virkemåte,
 • kontrollpunkter, bruksområder og betjening
 • bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Modul 4.1 Praktisk kjøreopplæring/ Praktisk prøve (32 timer via sertifisert opplæringsbedrift eller som fadderordning i bedrift).

Alle våre maskinførerkurs holdes slik du vil, enten med all teori og praksis i våre lokaler i Oslo, Trondheim, Sandefjord og Moss eller som fadderløsning i din bedrift. Kompetansebedriften tilbyr også teori som nettbasert kurs (nettundervisning, fjernundervisning, webinar) i kombinasjon med praksis hos oss eller med fadderløsning. Vi setter søkelys på kvalitet i alle ledd av kursene våre og kan også holde bedriftsinternt kurs i din bedrift.

Vi bruker stiftelsen sentralbevis registeret SFS til produksjon av truckførerbevis. På denne måten har du alltid tilgang til å bestille nytt bevis om du mister truckførerbevis.

Er du usikker på hvilket kurs som passer for deg?

kontakt oss i kontaktskjemaet her.

Hvor lang gyldighet har sertifikatet?

Sertifikatet er gyldig for livstid. Men er det slik at arbeidsgiver og arbeidstaker må vurdere om det er nødvending å gjenta eller oppfriske opplæringen.

Holder dere kurs bedriftsinternt?

Ja vi holder også bedriftsinterne kurs på forespørsel.