BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring)

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring)

Vårt kurs i BES-Vakt er et kurs som tar for seg arbeid i trange rom der kan det oppstå farlige situasjoner. Det er viktig at den personen som overvåker utførelsen av arbeid i trange rom har riktig kompetanse og kan utføre vaktholdet sitt på en sikker måte som gjør at de potensielt farlige situasjonene ikke oppstår.

Målgruppe:

Dette er kurs for personell som skal fungere som BES-vakt.

Innhold:

 • Planlegging av sikkerhet
 • Sikkerhetsprosedyrer ved utførelse av arbeidet, særlig for å unngå oksygenmangel
 • Brann- og slokketeori
 • Brann i væsker og gasser
 • Brannatmosfærer
 • Giftige branngasser
 • Kunnskapsprøve

Kurset består av:

 • E-lærings del.
 • en teoridel i klasserom.
 • en praktisk slukkeøvelse.

E-læringen er kurs i varme arbeider. Har man gyldig varmt arbeid sertifikat kan man slippe denne delen.

Klasseromsundervisningen handler om lover og retningslinjer, sjekklister, sikkerhet, rapportering, forebyggende tiltak, kunnskap om gass – virkemåte/farer, gass måling, arbeid i trange rom og bruk av personlig verneutstyr. BES-vakt kurs hos Kompetansebedriften AS gir grunnleggende kunnskap for de som skal jobbe som BES-vakt.

Det er en forutsetning at man har tatt e-læringen før man deltar på klasseromsdelen.

Forkunnskap:

Ingen krav til forkunnskaper.

Varighet:

 • E-læring varme arbeider 4 timer.
 • Klasserom 1 dag
 • Slukkeøvelse 1 time

Priser:

4 500kr for fullstendig kurs som BES vakt.

3 500kr for kurset uten e-læring varme arbeider (da må deltakeren ha varme arbeider fra før)

990kr for kun slokkeøvelse se her