Containerpakkekurs

Pakking, sikring og transport av last. NOG 116

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Containerpakkekurs. Pakking, sikring og transport av last. NOG 116

Kurset dekker kravene til dokumenterbar opplæring i forskrift F-703 §10-2 og NOG sine retningslinjer.

INNLEDNING KURSET
Formålet med containerpakkekurset er å oppnå en riktig og ensartet praksis innen pakking,
sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere i olje- og
gassindustrien. Riktig kompetanse gjennom opplæring i Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last gir en økt risikoforståelse, og reduserer farene for skader på
mennesker, materiell og miljø.

Virkeområde for Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last
Anvendelsesområdet er fra og med leverandør, vegtransport frem til
forsyningsbasen, innen baseområdet og frem til fartøy. Likeledes fra og med
offshoreinnretning ned til fartøy, fra fartøy ved kai og videre i returkjeden.
Fartøy er regulert av kravene i Guidelines for Offshore Marine Operations (GOMO).

BRUKERKONTROLL AV LASTEBÆRER
Den som skal ta en lastbærer i bruk, skal på forhånd utføre en kvalifisert
brukerkontroll i henhold til Norsk olje og gass skjema for brukerkontroll av
lastbærere. All personell som gjør dette arbeidet skal ha Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last

INNHOLD I CONTAINERPAKKEKURS MED PAKKING, SIKRING OG TRANSPORT AV LAST:

 • Bruk av utstyr
 • Innføring i lover, forskrifter og retningslinjer for “Norsk olje og gass”
 • Brukerkontroll og kriterier for bruk
 • Avviksrapportering
 • Risikovurdering og risikostyring
 • Avsenders ansvar
 • Mottakers ansvar
 • Typer lastbærer
 • Plassering og sikring av lasten
 • Beskyttelse av last og lastsikringsutstyr
 • Bæreevne til lastbærere
 • Løfteoperasjoner og skjevhet i lastbærer
 • Produsenters bruksområde og begrensinger
 • Lastsikringsutstyr, skarpe kanter på last
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Lastsikring i lukket lastbærer/konteiner
 • Primær og sekundær sikring
 • Teoretisk prøve
 • Praksis øvelse
 • Praktisk prøve

KOMPETANSE
Både de som planlegger, leder (1. linjeleder), koordinerer, kontrollerer og utfører
brukerkontroll, pakker, sikrer og transporterer last, skal ha kompetanse på
lastsikring som oppfyller formålet med denne retningslinjen, Slik kompetanse oppnås ved å gjennomføre kurs i henhold til Norsk olje og gass. Plan for opplæring for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres over tre dager, med både teori og praksis, inklusive teoretisk og praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper:

G11 Løfteredskap

Eksamen/sertifisering:

Kursavgiften inkluderer ikke kompetansebevis.

Krav til repetisjon vurderes av hvert enkelt selskap.

Bli med på et av våre Containerpakkekurs med pakking, sikring og transport av last.

Vi kan også holde dette kurset bedriftsinternt ute hos kunder, ta kontakt med oss om et tilbud på dette kurset.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning. Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50% ved påmelding og 50% ved kursslutt. 

 På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33% ved påmelding, 34% ved kursslutt og 33% en måned etter kursslutt.