Kontroll av ståltau Modul P-2.10

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Kontroll av ståltau Modul P-2.10

Kontroll av ståltau kurset er i henhold til krav nedfelt i ISO 4309, NORSOK Standard R-003N og R-005N og Kontroll av ståltau kurset skal bidra til å ivareta et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikre kran og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Innhold i kontroll av ståltau kurset:

 • Ulike typer ståltau for heis og bom
 • Oppbygging av ståltau
 • Terminologi og definisjoner som blir brukt relatert til ståltau
 • Ståltau med og uten plastbelagt kjerne
 • Strekkfasthet på ståltau
 • Slagning på ståltau
 • Presslåser, Støpte og Kile sockets
 • Wirestrømpe – endefestewire på trommel
 • Ståltau klemmer
 • Vedlikehold og kontroll
 • Kasseringsregler

Målgruppe for kurs i kontroll av ståltau er

 • Kontrollører av løfteinnretninger
 • Kranførere
 • Brukere som benytter løfteredskap, de som skal utdannes til kranfører, rigger eller jobbe offshore
 • Fagledere sakkyndig virksomhet
 • Teknisk fagansvarlig

Kontroll av ståltau kurset gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis:

Teori/praksis:14 timer

Evaluering og avsluttende prøver 2 timer

Sum 16 timer

Krav til forkunnskap:

G11 Løfteredskap Modul 1 og 2.3

Pris for Kontroll av ståltau kurs:

8 500kr

Prisen inkluderer:

Kursbevis

lunsj og Kaffe