Norsok R-003

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

NORSOK R-003 Kurs

Sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore

NORSOK R-003 er en standard alle som jobber offshore må følge. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier ved planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Kursmål

Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Samtidig som man vil spesielt sette søkelys på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner. Kurset skal gi deltakere faktakunnskaper om Norsok standard R003 sitt innhold og hvordan standarden skal forstås knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjon. Kurset skal også bidra til å utvikle holdninger, forståelse for risiko og betydningen av sikkerhetsaspekt og fokus i løfteoperasjoner

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter NORSOK R-003, som operatører, ledere og spesialister som deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjoner offshore.

Kursinnhold

 • Introduksjon
 • Termer, definisjoner og forkortelser
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Krav ved løfting av personell
 • Krav for ulike løfteinnretninger
 • Krav for ulike løfteredskap
 • Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Kritiske løfteoperasjoner
 • Marine løfteoperasjoner
 • Roller og ansvar
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Kort info om relevante HMS relaterte forskrifter offshore.
 • Formål med standarden
 • Begrepsavklaring
 • Innhold, hva sier standarden.
 • Hvordan innholdet skal forstås og hvilke praktiske konsekvenser fører dette til
 • Kompetansekrav og opplæring knyttet til ulike roller.
 • Kobling til Norsok r002.
 • Logistikk, dokumentasjon og merking
 • Håndsignaler
 • Vedlikehold
 • Sakkyndig virksomhet

Eksamen

En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning

Kurs diplom

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.

Gyldighet

I samsvar med selskapets internkontrollsystem

Varighet

8 timer over 1 dag

Krav til forkunnskaper

Ingen formelle, men det er en fordel at deltaker har gjennomgått G11 Løfteredskap opplæring

Pris

3500kr i kursavgift pluss 250kr for kompetansebevis i kredittkortformat.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50 % ved påmelding og 50 % ved kursslutt. 

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33 % ved påmelding, 34 % ved kursslutt og 33 % en måned etter kursslutt.