Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs 8 timer

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs

Rigger repetisjons kurset gir en grunnleggende og god repetisjon i rigging og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner. Dette repetisjonskurset innen Rigger er for alle som har riggerkurset fra før, men som trenger repetisjons av kurset. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av repetisjons riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken.

Etter endt kurs skal deltakerne ha oppdatert og vedlikeholdt sine grunnleggende kunnskaper.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere og repetisjon av det grunnleggende kurset. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre rigger repetisjonskurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen. Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende repetisjons i rigger der deltagerne vil få en god oppdatering i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Forkunnskaper:

Dette kurset krever at deltaker har bestått G11 Løfteredskap kurs Modul 1.1/2.3 (24t) og har Riggerkurs modul O-2.2 – Fallsikring og enkle løfteinnretninger, 16 timer (teori). Modul O-3.2 – Rigging, 32 timer (teori og praksis) fra før.

Kursinnhold

Kurset dekker et utvalg av teori og praktiske øvelser fra grunnkurset, hvor deltakeren vil gjenoppfriske sine kunnskaper.

  • Riktig bruk av fallsikringsseler, fallblokker og falldempere
  • Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner
  • Enkle travers- og søylesvingkraners konstruksjon og virkemåte
  • Riktig og feil bruk av taljer
  • Transportable vinsjers konstruksjon og virkemåte
  • Opphengs punkter, riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
  • Bruk av hjelpeverktøy under riggeoperasjoner
  • Riktig bruk/plassering av bjelkeklyper og bjelkeklemmer
  • Egen og andres sikkerhet under riggeoperasjoner

Formål

Hensikten med opplæringen er å gi etablerte riggere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyr, enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyrets konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Rigger repetisjonskurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og Onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Alle riggeoperasjoner skal foregå innenfor rammene av gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Disse bestemmelsene er blant annet spesifisert i NORSOK standard R-003 og i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Rigger repetisjonskurset gir en oppdatering i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.

Kurset dekker krav i NORSOK standard R-003.

NORSOK standard R-003.

Oppbygging

Kurset går over 1 dag, 8 timer

Kurset tilbys også Riggerkurs O-3.2 repetisjonskurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50 % ved påmelding og 50 % ved kursslutt.  

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33 % ved påmelding, 34 % ved kursslutt og 33 % en måned etter kursslutt.