Stortruck T6-T8.4 repetisjonskurs 8 timer

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Stortruck repetisjonskurs

Har du behov for repetisjon av stortruck kurs i forbindelse med jobben? Eller ser du etter ny jobb og det er lenge siden sist du har praktisert stortruck kjøring? Stortruckfører repetisjonskurset gir deg muligheten til å få en oppfrisking i stortruck og eventuelt utvide til flere klasser innen stortruck.

Stortruck repetisjonskurset vil gi kandidatene en god oppfrisking i de forskjellige stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med arbeid med stortruck setter kurset mye søkelys på i sikker bruk av stortrucker.

Stortruckførerkurs gir truckførerbevis

Med et stortruckfører repetisjonskurs vil du få en oppdatering som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som skal bruke stortruck i arbeidet.

God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk stortruckkjøring. Kompetansebedriften tilbyr stortruckfører repetisjonskurs som sørger for trygge og ansvarsbevisste førere med gode kunnskaper og gode ferdigheter innen stortruckkjøring. Ved gjennomført stortruck repetisjonskurs får man et diplom og attest at man har fått repetisjon og kurset kan tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Hva ønsker vi å oppnå med vårt stortruckfører repetisjonskurs?

Vi ønsker å gi stortruckførere en god teoretisk og praktisk repetisjons opplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker unngås. Kurset gir deltakerne god innsikt i prinsippene for en stortrucks konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og betjening.

Det er stor forskjell på standard liten truck og stortruck. Ikke bare har den mer funksjonalitet, men den krever også mer søkelys på sikkerhet, erfaring og observasjon fra stortruckførene.

Hvem passer stortruck repetisjonskurset for?

Stortruckfører repetisjonskurset egner seg for deg som tar i bruk stortruck i din daglige arbeidshverdag. Dette gjelder også for deg som kun håndterer stortrucken delvis i ditt arbeid. Når du fullfører dette stortruckkurset vil du være en tryggere og sikrere stortruckfører som kan håndtere de fleste krevende situasjoner. Du vil også ha kjennskap til hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til kursdeltaker:

Som kursdeltaker må du ha fylt 18år, inneha et stortruckførerbevis og du må beherske det språket repetisjonskurset gjennomføres på.

Kurs hos Kompetansebedriften

Vi utfører stortruckfører repetisjonskurs over hele landet, og kan holde stortruckfører repetisjonskurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike stortruckfører repetisjonskurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Stortruck klasser:

  • T6 Sidelaster
  • T7 Portalstabler og portaltrucker
  • T8 Motvekts truck med gaffelarmer
  • T8.1 Motvekts truck med mast og permanent montert container åk
  • T8.2 Motvekts truck med mast og permanent montert tømmerklo
  • T8.4 Motvekts truck med teleskopbom og permanent montert container åk eller tømmerklo

Priser:

  • Teori og praksis en klasse 2 500kr
  • Teori og praksis to klasser 4 500kr
  • Teori og praksis tre klasser 6 500kr
  • Teori og praksis fire klasser 8 500kr

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig repetisjonskurset etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset. Vi kommer gjerne ut til din bedrift for å holde dette hos dere. Ta kontakt for et godt tilbud.