Slokkeøvelse

I mange situasjoner hvor brann oppstår på arbeidsplassen er det ofte svært lite kunnskap om hvordan man skal håndtere en slik situasjon. De fleste vet fra tidligere av at man skal lukke alle tilførsler av oksygen før man raskt forlater stedet.  I mange situasjoner hvor brann oppstår kunne i første omgang vært unngått dersom man hadde vært mer bevisst på brannsikkerhet.

Hos oss i Kompetansebedriften kan du lære mer om brannvern og slokkeøvelse i fall brann skulle oppstå på arbeidsplassen.

Hvem passer slokkeøvelse for?

Slokkeøvelse er påkrevd fra myndighetene for yrkesgrupper innen barnehage, skole, sykehus, behandlingsinstitusjon, butikk etc. Hos oss stilles det ingen krav til søker.

Vi betrakter viktigheten av en sikker arbeidsplass, dette har kun med sunne og friske holdninger å gjøre.

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende slokkeøvelse. Vi har lang erfaring og ser frem til å besvare dine spørsmål!

Innhold i vår slokkeøvelse:

– Lover og regler sikkerhet

– Brannteori- og risiko

– Pratiske slokkeøvelser og demonstrasjoner

Vi kan også reise ut til bedrifter med vår slokkeøvelse henger for å avholde praksis slokkeøvelser!

Dersom du ønsker eget brannvernkurs kan du lese og melde deg på her

Ønsker du kurs i Varme arbeider kan du lese mer her

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.