KompetanseBedriften logo

Våre stillaskurs

Kompetansebedriften har flere typer stillaskurs for bruk, kontroll og bygging av stillas i flere høyder! Vi i Kompetansebedriften bruker kun godkjente instruktører og læremateriell på alle våre stillaskurs. Dette gjør vi for at deltakerne som benytter seg av våre stillaskurs, skal få den riktige opplæringen og for å kunne gjøre sine arbeidsoppgaver med stillas på en trygg og sikker måte.

Stillaskurs 2 til 5 meter, stillaskurs 5 til 9 meter og over 9 meter samt stillasbrukerkurs og arbeid i høyden kurs.
Stillaskursene gjennomføres normalt sett som klasseromskurs eller teori nettundervisning som livebasert forelesning over web. For bedriftsinterne kurs ta kontakt

Stillaskursene bygger på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas. Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas skal nå ha samme kompetanse.

Alle våre stillaskurs er i henhold til nye endringer i kapitel 17 arbeid i høyden i forskrift om utførelse av arbeid og Norsk standard NS9700

Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Norske myndigheter innførte 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden.. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som er revidert og gjeldene for stillas. Opplæring av stillasmontører inn etter stillasplattformens høyde. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring

Gjennomføring av stillaskursene

Dag 1: Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2
Dag 1 og 2: Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3
Dag 1, 2 og 3: Stillaskurs, mellom 2 til 5 meter & 5 til 9 etter §17-2, §17-3

Dag 1,2,3 og 4: stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3

Dag 1 & 2: er teori stillaskurs

Dag 3 & 4: er praksis stillaskurs

Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:

 • Stillasbrukerkurs ikke forskrift festet lengde. 
 • Stillaskurs 2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
 • Stillaskurs 5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis.
 • Stillaskurs over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis.

Innhold i våre stillaskurs

   Leksjon 1: Krav til opplæring.

    Leksjon 2: Arbeid i høyden.

    Leksjon 3: Lover, forskrifter og ansvar.

    Leksjon 4: Komponenter, belastninger og beregninger.

    Leksjon 5: Stillas – elementer, bygging og bruk.

    Leksjon 6: Systemstillas.

    Leksjon 7: Fallsikring.

    Leksjon 8: Kartlegging av farer, samt tiltak for å redusere risiko.

Hvem passer kurset for?
Hovedsakelig passer stillasekurs for bygg og anleggsarbeidere, Verneombud, byggeledere, tillitsvalgte eller annet personell som skal bruke eller kontrollere stillas. Kompetansebedriften sørger for at alle våre stillaskurs og instruktører er oppdatert på nye lover og forskrifter kontinuerlig, så her trenger man ikke å være redd for å komme til et stillaskurs hvor våre fagpersoner ikke er oppdatert, heller motsatt. Kompetansebedriften er et sertifisert opplæringsbedrift og følger de lover og regler som er pålagt.

Vi kan forsikre deg om at vi kan tilpasse kurset etter dine reelle utfordringer i arbeidslivet. Kompetansebedriften AS er ved siden av å være kursholder for arbeid med stillas, en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring til industrien. Vår filosofi er enkel: Nøkkelen til en sikker og effektiv arbeidsdag går gjennom kunnskap og riktig utstyr. I vårt kurssenter Oslo holder vi interessante og lærerike kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra bygg, anlegg og offshorevirksomhet.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ditt behov. Vi i Kompetansebedriften tilbyr Stillaskurs over hele landet, og kan holde kursene både på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike stillaskurs kurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset

 

For påmelding og informasjon om datoer på stillaskurs

Spørsmål som kommer til syne ved å trykke på dem. Under kurskalenderen

Stillaskurs – hvem trenger det?

For å ha rett til å bygge og bruke stillas må du ha teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskap om:

 • Forståelse av planer for montering, demontering eller endring av stillaset.
 • Sikkerhet ved montering, demontering eller endring av stillaset.
 • Tiltak for å redusere risikoen for personer og gjenstander.
 • Vurdering av stillasmateriellets tilstand med tanke på utsortering av materiell grunnet for eksempel råte, korrosjon og sprekker.
 • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan innvirke negativt på sikkerheten til stillaset.
 • Tillatte belastninger.
 • Kontroll av stillas.
 • All annen risiko som montering, demontering eller utbedring kan medføre.

Hva er et stillas?

Arbeid i høyden er pr definisjon arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Loven sier at alle høyder over to meter skal sikres. Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengs konstruksjon som er ment å forhindre fall. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis.

Hvem krever gjennomført stillaskurs?

Arbeidsmiljøloven og forskriftene gir alle parter et ansvar for sikkerheten ved arbeid i høyden. Gjelder både produsent, arbeidsgiver, stillasbygger og stillasbruker.

Hvem kan ta stillaskursene?

For å kunne bygge og benytte stillas på egen hånd må du være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Krav til forkunnskaper til stillaskursene?

Det er ingen krav til forkunnskaper for å gjennomføre stillaskursene/opplæringen.

Hva gjennomgås?

Følgende temaer blir gjennomgått på stillasbyggerkurs:

   Leksjon 1: Krav til opplæring.

    Leksjon 2: Arbeid i høyden.

    Leksjon 3: Lover, forskrifter og ansvar.

    Leksjon 4: Komponenter, belastninger og beregninger.

    Leksjon 5: Stillas – elementer, bygging og bruk.

    Leksjon 6: Systemstillas.

    Leksjon 7: Fallsikring.

    Leksjon 8: Kartlegging av farer, samt tiltak for å redusere risiko.

Hvor lenge varer kompetansebeviset?

Kompetansebeviset varer per definisjon evig. Likevel skal din arbeidsgiver og arbeidstakker selv vurdere om du er skikket til bygge og bruke stillas. Er det lang tid siden du sist bygget eller brukte stillas, bør du vurdere å ta opplæringen på nytt.

Holder dere stillaskurs på forespørsel?

Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene passer for alle. Vi er fleksible og stiller opp dersom noen trenger stillaskurs på kort varsel. Ta kontakt.

Holder dere bedriftsinterne stillaskurs?

Ja, vi holder også bedriftsinterne stillaskurs. Ta kontakt for tilbud og informasjon.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.