Hva betyr de ulike maskinførerbevis-klassene?

Det finnes en rekke ulike klasser innunder maskinførerbevis. Her får du en oversikt over de forskjellige maskinførerklassene, samt hva slags maskiner de står for, og hvilke arbeidsoppgaver de utfører. 

Definisjon på maskinførerklasser

Før vi ser på de forskjellige førerklassene er det greit å definere hva en maskinfører klasse gir deg kompetanse i. Maskinførerklasser gir deg kompetanse i masseforflytningsmaskiner, som i følge forskrift om utførelse av arbeid er:

“En masseforflytningsmaskin er en motordrevet maskin som er konstruert for å løfte eller transportere masse, dvs. jord, sand, stein osv., som f.eks. hjullaster, veihøvel, gravemaskin, doser, dumper, skraper, gravelaster”

For å få maskinførerbevis i de forskjellige klassene må du ta et maskinførerkurs med teori og praksis som leder til et maskinførerbevis.

Ved å ha bestått maskinførerkurs hos Kompetansebedriften vil du få et kompetansebevis. Et kompetansebevis er ikke det samme som førerrett på maskintypen, da det er arbeidsgiver som gir deg førerrett på sine maskiner. 

I følge arbeidstilsynet gir et kompetansebevis deg lov til å føre maskinklassen under arbeidsgivers tillatelse. Kompetansebeviset gir altså ikke en rett til å føre et arbeidsutstyr, slik førerkort gir førerrett til å kjøre på offentlig vei etter veitrafikkloven.

Trenger du maskinførerbevis?

Hos oss kan du ta maskinførerkurs i alle klassene. 
Se vår kurskalender og meld deg på her.

Maskinførerbevis klasse M1 - Doser

Maskinførerbevis M1 gir deg kompetanse til å føre dosere, mest kjent som bulldozer. De er vanligvis utstyrt med beltedrift, har godt grep og er terrenggående. Dosere har et lavt marktrykk og tyngdepunkt med få kg per kvadratcentimeter overført til bakken. 

Du kan koble på ulike typer utstyr på doseren ut fra arbeidet som skal utføres Du kan koble på skjær for å skyve store mengder masse foran deg, en oppriver til å rive opp bakken, og rippertann for å rippe opp frosset masse.

Bruksområde for doser:

 • Planering
 • Tippmaskin
 • Komprimering
 • Oppriving/drenering
 • Kortere masseforflytning

Størrelseskategorier og bruk:

 • Små dosere (under 10 tonn) – brukes til å lage gangveier ved boligbygging, skråninger og adkomstveier.
 • Mellomstore dosere (10-30 tonn) – brukes ved større anleggsområder, til veibygging og større terrengjusteringer. 
 • Store dosere (over 30 tonn) – brukes på store veianlegg, og ved bygging av flyplasser.
 

Maskinførerbevis klasse M2 - Gravemaskin

Maskinførerbevis M2 eller maskinførerbevis for gravemaskin, gir deg kompetanse til å føre gravemaskin. Dette er en av de mest brukte maskinklassene. Gravemaskiner kan deles inn i to hovedgrupper: beltegraver og hjulgraver. Som navnene tilsier, så er beltegravere beltegående gravemaskiner, mens hjulgravere er hjulgående.

De to typene gravemaskiner har ulike fordeler. Fordelen med beltegravere er at den er stabil, har lavt tyngdepunkt og lavt marktrykk. Mens fordelen med hjulgravere er at den ikke ødelegger veibanen og kan forflyttes raskt. Gravemaskiner kan utstyres med forskjellige redskaper som rotor-tilt, hydraulisk hammer, grabb, klype m.m.

Bruksområder for gravemaskiner:

 • Oppgraving av løsmasser og utsprengte masser
 • Opplasting av masser til kjøretøy eller knuse/sorteringsverk
 • Mindre planeringsarbeider
 • Grøfte- og dreneringsarbeid
 • Rivearbeid

Størrelseskategorier og bruk:

 • Minigraver (under 10 tonn) – brukes til mindre gravearbeid, f.eks. i hageanlegg.
 • Små gravemaskiner (10-19 tonn) – brukes på større VA-anlegg, til byggegroper og mindre veiarbeid.
 • Mellomstore gravemaskiner (20-35 tonn) – brukes på feltutbygging, veianlegg og til opplasting av sprengstein.
 • Store gravemaskiner (over 40 tonn) – brukes til større masseforflytning, f.eks. ved gruver og steinbrudd.
 
gravemasking

Maskinførerbevis klasse M3 - Veihøvel

Maskinførerbevis M3 gir deg kompetanse til å føre veihøvler, som har fått navnet sitt på grunn av skjæret midt under maskinen. Veihøvelen har en høy transporthastighet og forflytter seg raskt. Den kan utstyres med forskjellige redskaper som frontskjær, oppriver, grusstrengspreder, snø-vinge m.m.

Bruksområder for veihøvler:

 • Planeringsarbeid
 • Snøbrøyting
 • Ishøvling
 • Vedlikehold av grusveier
 • Skråningspuss
 • Grøfterensk

Maskinførerbevis klasse M4 - Hjullaster

Maskinførerbevis M4 gir deg kompetanse til å føre hjullastere. Dette er en masseforflytningsmaskin som er konstruert for opplasting av ferdigvare og andre løsmasser, samt laste- og bærearbeid. Hjullastere har et veldig bredt bruksområde ved hjelp av tilleggsutstyr.

Hjullastere kan utstyres med tilleggsutstyr som:

 • Pallegafler
 • Materialhåndteringsarm
 • Tømmerklo
 • Høyttippende skuffe
 • Feiekost
 • Skjær
 • Snøfres

Bruksområder for hjullastere:

 • Opplasting
 • Mating av sorteringsverk
 • Laste/bære arbeid
 • Tunnelarbeid
 • Veivedlikehold
 • Kantslått, feiing
 • Snørydding – fresing, brøyting og bortkjøring
 • Materialhåndtering – pallehåndtering og tømmerhåndtering

Størrelseskategorier og bruk:

 • Minilastere (opp til 5 tonn) – brukes inne i bygg og til mindre vedlikeholdsoppgaver.
 • Kompaktlastere (opp til ca 10 tonn) – brukes av anleggsgartnere og til vaktmestertjenester.
 • Små hjullastere (10-20 tonn) – brukes til veivedlikehold og på anleggsplasser.
 • Mellomstore hjullastere (20-30 tonn) – brukes på veianlegg og i steinbrudd.
 • Store hjullastere (over 30 tonn) – brukes i steinbrudd og tunnelarbeid, samt til gruvedrift.
 

Maskinførerbevis klasse M5 - Gravelaster

Maskinførerbevis M5 gir deg kompetanse til å føre gravelasteren, tidligere kalt traktorgraver. Dette er en allsidig maskin som kan dekke arbeidet til både hjullaster og gravemaskin. Gravelasteren kan også utstyres med det meste av tilleggsutstyret som gravere og hjullastere kan bruke.

Gravelasteren finnes som både hjulstyrt og leddstyrt maskin, og noen modeller har hjulunderstell som kan kjøres på jernbane/togskinne. En leddstyrt gravelaster er bygd som en hjullaster med graveutstyr, mens en hjulstyrt gravelaster er bygd som en traktor med frontlaster og graveutstyr.

Bruksområder for gravelastere:

Gravelasteren brukes ofte når det er behov for en maskin som kan transportere seg selv raskt. Den kan som nevnt utføre både hjullaster og gravemaskin-arbeid, for eksempel ved et vannledningsbrudd. I tillegg så tar den seg godt frem både på og utenfor veien.

 

Maskinførerbevis klasse M6 - Dumper

Maskinførerbevis M6 gir deg kompetanse til å føre dumpere, som er en maskin laget for massetransport. Det finnes både leddstyrte og hjulstyre dumpere. 

Dumpere finnes i alle størrelser, fra de minste som nærmest er å betegne som en motorisert trillebår, til de største tipptruckene. Dumpere betegnes alltid med lastekapasitet. For eksempel vil en 40 tonn dumper med en totalvekt på ca. 70 tonn fullastet ha en lastekapasiteten på 30 tonn.

Størrelse og egenskaper:

Leddstyrte dumpere har opp til ca. 50 tonn lastekapasitet, mens hjulstyrte dumpere har en lastekapasitet er fra ca. 40 tonn og oppover.

Leddstyrte dumpere tar seg godt frem i ulendt terreng, mens hjulstyrte dumpere krever godt etablert vei. De har begge en maksimal kjørehastighet på mellom 50-60 km/t. 

 

Bruksområder for dumpere:

Leddstyrte dumpere er mest vanlig i anleggsvirksomhet, blant annet ved etablering av anleggsveier. De brukes ofte til masseforflytning der underlaget ikke er godt nok for andre kjøretøy, siden leddstyrte dumpere tar seg godt frem i bløtt og ulendt terreng.

Hjulstyrte dumpere (tipptrucker) brukes oftest ved større anlegg der det skal flyttes store mengder masse, men er også vanlig å bruke i gruveindustrien.

Har du spørsmål om maskinførerbevis-klassene?

Ta kontakt med oss så skal vi svare på det du lurer på! Dersom du ønsker å ta gravemaskinfører kurs eller andre maskinførerkurs så tilbyr vi kurs innenfor alle maskinførerklassene.
Meld deg på her! 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.