Forbud mot innleie i byggebransjen

Fra 01.04.2023 blir det forbud mot innleie av arbeidskraft i Oslo-området.
Hev kompetansen på dine ansatte med kurs hos oss! 

Leier bedriften din inn arbeidskraft i dag?

Regjeringens forbud mot innleie trer i kraft 01. april 2023, med virkning fra 1. juli 2023. Det blir da forbudt med innleie av arbeidskraft på bygg og anleggsplasser i Oslo, Viken og Vestfold/Østfold. Dette vil føre til utfordringer med nok kompetanse i bemanningen til å håndtere flere arbeidsoppgaver, og skape et økende behov for kompetanse internt.

Hva er innleieforbud?

Innleieforbudet er et forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Formålet med innleieforbudet er å fremme fast ansettelse i byggebransjen, øke organisasjonsgrad og rekruttering, i tillegg til å sikre anstendige vilkår i bransjen.

Hvilken betydning har innleieforbudet for bygg og anleggsbransjen?

Der det er vanlig å leie inn kompetanse vil bedriftene kjenne på utfordringer. Byggebransjen blir hardest rammet, og etter 1. april vil det ikke være mulig å leie inn arbeidere fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår i denne forskriften. Her defineres byggeplass som enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang. 

Med bygningsarbeid menes:

1. Oppføring av bygninger

2. Innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid

3. Montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. Riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. Sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende

6. Graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass

7. Annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid

Øk kompetansen til dine ansatte

Ved å sertifisere ansatte innen disse kursene stiller dere mye sterkere til å takle utfordringene med løft, flytting og håndtering av varer som kan bli et problem når innleieforbudet trer i kraft. 

Vi utfører kursene bedriftsinternt i din bedrift der du er, i et av våre kurssentre i Oslo, Vestfold og Telemark (Sandefjord), Moss og Bergen, eller som nettundervisning. 

Se vår kurskalender og meld dere på kurs her

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.