Personløfterkurs og liftkurs Nettundervisning

Nyhet! Vi tilbyr Nettundervisning i Personløfter/Lift A-B-C.

Nettundervisning kurs

Vi tilbyr også dette kurset som:

Det vil si at teori Personløfter/Lift A-B-C gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kurs instruktør og deltaker.

Praksis gjøres med begrenset antall deltakere pr praksis del av kurset, med enn til hver tid gjeldende smitteverntiltak. Praksis avtales fortløpende etter fullført teori kurs. Praksis dekker klassene A og B. Praksis for klasse C kan bestilles som et tilleggsprodukt og tidspunkt for gjennomføring avtales nærmere. 

Kompetansebedriften tilbyr liftkurs og personløfterkurs for alle som har behov for økt kompetanse innenfor fagområdet personløfter og lift. Våre instruktører på personløfterkurs består av bransjefolk med erfaring fra store prosjekter. Vi utformer personløfterkurs etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet. Formålet med liftkurs og personløfterkurs er å ta for oss dine reelle oppgaver og utfordringer i arbeidslivet slik at du kan håndtere ekte situasjoner på en profesjonell og kontrollert måte.

For påmelding og oppsatte personløfterkurs datoer, scroll lenger ned på siden!

Hva ønsker vi å oppnå med vårt liftkurs og personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. Man kan på mange måter si at vi skaper ekte arbeidsfolk med sunn fornuft og med en respekt overfor maskinene som tas i bruk, like mye som kollegaers sikkerhet på arbeidsplassen.

Hvem passer vårt personløfter og liftkurs for?
Liftkurset egner seg for alle bransjer hvor lift og personløfter er vanlige arbeidsredskaper. Meld deg på et personløfterkurs i dag!

Vi har et stort nettverk med tolker og kan arrangere liftkurs og personløfterkurs på flere språk enn bare norsk, engelsk og polsk. Vårt læremateriell finnes stortsett på norsk, engelsk og polsk.

Årlig har vi omkring 2000 kursdeltakere, deriblant de fleste på liftkurs og personløfterkurs. Og vi ser helt klart at dette personløfterkurset har vært populært i en årrekke. De kursdeltakerne som går ut i relevant arbeid gir oss svært gode tilbakemeldinger. Vi er stolte av å kunne bistå sikkerheten til norsk industri de kommende årene med personløfterkurs av høy nivå og kvalitet.

Kompetansebedriften sørger for at alle våre liftkurs og personløfterkurs er oppdatert på nye lover og forskrifter kontinuerlig! Kompetansebedriften er en sertifisert opplæringsbedrift. Kompetansebedriften AS har erfaring og kompetanse innenfor sikkerhet i norsk industri og derfor tilbyr vi også forskjellige sikkerhetskurs i alt fra liftkurs til fallsikringskurs. Her vil kunnskap presenteres av erfarne bransjefolk på en måte som er både forståelig og pedagogisk. Dette er kunnskap som senere kan forhindre ulykker og til og med redde liv.

 Kontakt oss nå dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre personløterkurs og liftkurs. Vi har lang erfaring og setter stor pris på å dele vår fagkunnskap med deg som er interessert.

Vi forstår det kan være vanskelig å vite om dette personløfterkurs og liftkurset passer for dine arbeidsoppgaver, derfor bør du ta kontakt med oss for å komme i kontakt med en av våre rådgivere. Vi er anerkjent for å tilpasse våre personløfterkurs ut fra dine behov i arbeidslivet.

Innhold personløfterkurs og liftkurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang 

Hva ønsker vi å oppnå med vårt personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass ved bruk av personløfter.

Hvem passer vårt personløfter for?
Personløfterkurset egner seg for deg som tar i bruk personløftere i din daglige arbeidshverdag. Dette gjelder også for deg som kun håndterer personløftere innimellom i ditt arbeid. Når du fullfører dette kurset vil du være en tryggere og siker fører som kan håndtere de fleste krevende situasjoner. Du vil også ha kjennskap til hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til kursdeltager
Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år. Du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Bruk av personløfter

Personløftere (lifter) er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden. 

Eksempler på slike personløftere er:

 • sakselifter
 • selvgående lifter
 • bilmonterte lifter
 • tilhengermonterte lifter

Definisjon av Personløfter/Lift:

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv.

Personløfter Lift klasser:

Personløfter Lift klasse A: Tilhengermonterte personløftere, manuelt flyttbare personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er utstyrt med støttebein og kan ikke kjøres fremover fra kurv.

Personløfter Lift Klasse B: Selvgående personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren kan kjøres fremover fra kontrollpanel i kurv.

Personløfter Lift klasse C: Bilmonterte personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er montert på en bil. Praksis klasse C er ikke inkludert i dette kurset men kan bestilles som et tilleggsprodukt. Tidspunkt for praksis avtales nærmere. 

Innhold personløfterkurs og lift kurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang

Krav til personløfter Lift opplæring i lover og forskrifter

Dokumentert opplæring:

«Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse» § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid:

«Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Kurs hos kompetansebedriften                                                                                  Kompetansebedriften utfører personløfterkurs over hele landet, og kan holde personløfterkurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike personløfterkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

Hva ønsker vi å oppnå med vårt personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke personløfteren slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass ved bruk av personløfter.

Hvem passer vårt personløfter for?
Personløfterkurset egner seg for deg som tar i bruk personløftere i din daglige arbeidshverdag. Dette gjelder også for deg som kun håndterer personløftere innimellom i ditt arbeid. Når du fullfører dette kurset vil du være en tryggere og siker fører som kan håndtere de fleste krevende situasjoner. Du vil også ha kjennskap til hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til kursdeltager
Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år. Du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Bruk av personløfter

Personløftere (lifter) er utformet for å gi en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden. 

Eksempler på slike personløftere er:

 • sakselifter
 • selvgående lifter
 • bilmonterte lifter
 • tilhengermonterte lifter

Definisjon av Personløfter/Lift:

Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattform eller kurv.

Personløfter Lift klasser:

Personløfter Lift klasse A: Tilhengermonterte personløftere, manuelt flyttbare personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er utstyrt med støttebein og kan ikke kjøres fremover fra kurv.

Personløfter Lift Klasse B: Selvgående personløftere og beltegående personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren kan kjøres fremover fra kontrollpanel i kurv.

Personløfter Lift klasse C: Bilmonterte personløftere. Felles for denne kategorien er at personløfteren er montert på en bil. Praksis klasse C er ikke inkludert i dette kurset men kan bestilles som et tilleggsprodukt. Tidspunkt for praksis avtales nærmere. 

Innhold personløfterkurs og lift kurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang

Krav til personløfter Lift opplæring i lover og forskrifter

Dokumentert opplæring:

«Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse» § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

Forskrift om utførelse av arbeid:

«Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Kurs hos kompetansebedriften                                                                                  Kompetansebedriften utfører personløfterkurs over hele landet, og kan holde personløfterkurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Sandefjord og Trondheim holder vi interessante og lærerike personløfterkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.