KompetanseBedriften logo

Truck/maskin/kran

Opplæring Kran – Truck – Maskin - Teleskoptruck

Kompetansebedriften AS er en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring til industrien. Vår filosofi er enkel: Nøkkelen til en sikker og effektiv arbeidsdag går gjennom kunnskap og riktig utstyr. I våre kurssentere holder vi interessante og lærerike kurs innenfor sikkerhetsopplæring. Kurset i sikkerhetsopplæring vil bli presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra bygg, anlegg og offshorevirksomhet. Vi setter alltid kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov og ønsker.

Vi har høy kompetanse og lang arbeidserfaring med de ulike forskjellene. Her er det ingen grunn for deg å nøle med å melde deg selv på og resten av teamet ditt på sikkerhetsopplæring. Dette vil kun gi positive resultater til bedriften din.

Våre instruktører har årelange erfaringer fra anerkjente prosjekter, og har i tillegg de pedagogiske evnene, slik at sikkerhetsopplæringen kan formes etter din arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Deres misjon har i alle deres år vært å bevare sikkerheten på arbeidsplassen, samtidig som man effektivt får arbeidet gjort. For å klare dette er ofte sikkerhet et nøkkelord når dette gjør det trygt å arbeide samtidig som risikoen for uhell synker betraktelig når alle tenker like mye på å holde arbeidsplassen sikker. Våre instruktører ønsker å videreføre deres profesjonalitet til deg via våre kurs innen sikkerhetsopplæring. På den måten sørge for at arbeidsplasser hvor tunge redskaper eller arbeid med stor risiko skal utføres, bevarer seg så trygge som mulig.

Krav til opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker, skader og sykdom. Opplæringen må gjentas når det er nødvendig og skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

Opplæring og øvelse

Opplæringen skal bygge på en kartlegging av de farene arbeidstakerne kan bli utsatt for i arbeidet. Den skal blant annet sikre at arbeidstakerne

• har øvelse i å bruke utstyr og anlegg

• har kompetanse i å håndtere varer, stoffer og produkter

• har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organisering av arbeidet og andre forhold

Arbeidstakerne skal også få opplæring og øvelse i å bruke eventuelle hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, førstehjelpsutstyr og personlig verneutstyr.

Opplæring av nye medarbeidere

Alle på arbeidsplassen må få informasjon om hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter. Den nyansatte må få klar og tydelig informasjon om hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.

Opplæring for unge arbeidstakere

Arbeidsgiver bør være ekstra bevisst på å gi unge arbeidstakere nødvendig opplæring. Ta særlig hensyn til at de mangler arbeidserfaring og at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko.

Gjennomgående, dokumentert og sertifisert opplæring

Regelverket opererer med tre ulike nivåer av krav til opplæring:

1. Gjennomgående krav til opplæring

Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstaker er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og for at arbeidstaker får opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Se generelle krav til opplæring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1

2. Krav til dokumentert opplæring

Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering for å avdekke om arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk. I så fall skal arbeidsgiver (eller andre som er kompetent til det) gi dokumentert opplæring. Her skal arbeidstaker få praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om alle sider ved arbeidsutstyret, regelverk og bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskrift om utførelse av arbeid. Dokumentasjonen kan være en enkel, signert bekreftelse på at opplæringen er gitt, dato for opplæringen og hva den omfattet.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med utstyr det er gitt opplæring i.

Se krav til dokumentert opplæring finner du i forskrift om utførelse av arbeid § 10-2

3. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for visse typer arbeidsutstyr. Dette betyr at opplæringen bare kan gis av personer eller organer som er sertifisert til å gi denne typen opplæring.

Det gjelder arbeid med

• bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse

• tårnkran

• mobilkran med større kapasitet enn 2 tm

• portalkran

• kran med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger

• løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen (truck)

• masseforflyttingsmaskin med større effekt enn 15 kW (20,4 hk) (anleggsmaskin)

Se forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

4. Krav om utstyrsspesifikk opplæring

I tillegg til kravet om dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring, er det krav om utstyrsspesifikk opplæring. Dette innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Hensikten er å sikre at arbeidstaker kan bruke utstyret på en forsvarlig måte.

Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det og opplæringen skal være tilpasset det spesifikke utstyret. Innholdet i opplæringen bør samsvare med bruksanvisningen til utstyret. Arbeidsgiver skal skriftlig dokumentere hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Se forskrift om utførelse av arbeid § 10-4

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.