Maskinførerkurs gir maskinførerbevis

Maskinførerkurs gir maskinførerbevis 

Med et maskinførerkurs vil du få et maskinførerbevis som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker anleggsmaskiner i arbeid.

Godt maskinførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk anleggsmaskinkjøring. Kompetansebedriften tilbyr maskinførerkurs som utdanner trygge og ansvarsbevisste maskinførere med gode kunnskaper og ferdigheter. maskinførerkurs gir maskinførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

For påmelding og oppsatte kursdatoer, scroll lenger ned på siden!

Hensikten med vårt maskinførerkurs er å gi personer som arbeider med anleggsmaskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll og kunne få maskinførerbevis. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås. Vårt maskinførerkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under bruk av anleggsmaskiner og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass.

Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Kompetansebedriften utformer våre maskinførerkurs etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet.

Hvem passer våre maskinførerkurs for?
Våre maskinførerkurs egner seg for alle bransjer hvor anleggsmaskiner og utstyr for masseforflytning med hjullaster, gravemaskin og dumper er vanlige arbeidsredskaper.

Dersom du ønsker å forsikre deg om at vi skreddersyr våre maskinførerkurs etter dine behov kan du kontakte oss. På den måten blir vi klar over dine ønsker og kan enkelt forsikre deg om at vi tilbyr et skreddersydd vårt maskinførerkurs. Vi har lang erfaring og har erfaring fra de fleste bransjer og arbeidsoppgaver.

MASKINfØRERBEVIS

Hos Kompetansebedriften får du delta på et kursopplegg som gjør deg til en trygg, effektiv og kvalitetsbevisst maskinfører med gode ferdigheter. Du får både teoretisk og praktisk opplæring som leder deg til maskinførerbevis. Dette reduserer drastisk ulykkesrisiko og uhell som gir skader på gods og eiendom. Opplæringen gir også kandidatene god innsikt i prinsippene for anleggsmaskin konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Teorikurs delen dekker klassene M1-M2-M3-M4-M5-M6, den praktiske maskinføreropplæringen dekker klassene M2 Gravemaskin kurs – M4 Hjullaster kurs – M6 Dumper kurs.

Du kan også velg om du ønsker en eller flere klasser innen de forskjellige anleggsmaskiner som M2 gravemaskin, M4 Hjullaster og M6 dumper.

Ta et maskinførerkurs og skaff deg maskinførerbevis hos Kompetansebedriften AS

Innhold Maskinførerkurs:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Typer og bruksområder
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang

Priser

Maskinførerkurs Modul 1.1 og 2.1 og 3.1 fadderløsning.

Komplett kurs teori og praksis modul 1.1 – 2.1 – 3.1 klar for kjøring med fadderavtale i bedrift kr.8.500,-

Oppkjøring kr.1.000,- pr maskin og kr.500,- for nytt kompetansebevis

Komplett kurs maskinførerkurs(alle modulene)
Pris kr. 12.500,- for en maskin (M2, M4. M6)

Pris kr. 17.500,- for 2 maskiner (M2, M4. M6)
Pris kr. 22.500,- alle maskiner (M2, M4. M6)


Vi i Kompetansebedriften utfører maskinførerkurs og anleggsmaskinførerkurs over hele landet, og kan holde maskinførerkurs på norsk, engelsk eller via tolk. Vi har et stort nettverk av tolker og kan betjene de fleste språk. Vårt læremateriell får du på engelsk, polsk og norsk. Vi har ca. 2000 kursdeltakere hvert eneste år. Vi får svært mange gode tilbakemeldinger fra våre deltakere med maskinførerkurs og med maskinførerbevis de kommer til å få bruk for i mange år. I vårt kurssenter Oslo holder vi interessante og lærerike maskinførerkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra arbeidsplasser hvor anleggsmaskiner er et viktig redskap. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ditt behov. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende maskinførerkurs og maskinførerbevis eller noen av de andre kursene våre. Vi kan forsikre deg om at vi kan tilpasse kurset etter dine reelle utfordringer i arbeidslivet. Dersom du ønsker en samtale med en av våre rådgivere vedrørende maskinførerkurs og maskinførerbevis kan du trygt ta kontakt med oss. Vi vil gi deg svært god informasjon vedrørende maskinførerkurset. Kompetansebedriften sørger for at alle våre Maskinførerkurs er oppdatert på nye lover og forskrifter kontinuerlig! Kompetansebedriften er en sertifisert opplæringsbedrift innen Maskinfører, truckfører og kranfører, samt mye annet

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.