Hva betyr de ulike truckklassene?

Klassebetegnelsen for truck i Norge er T (vanlige trucker) og C (teleskoptrucker). De ulike klassene defineres basert på truckens størrelse, kapasitet, funksjonalitet og anvendelse. På denne siden tar vi deg gjennom alle truckklassene og hva som skiller de fra hverandre. 

Klasseinndeling av trucker og truckførerkurs

I forskriftene om arbeidsutførelse og maskiner, kalles trucker for arbeidsutstyr som kan løfte og stable gods. Det finnes to hovedgrupper for trucker: motvektstruck og støttebenstruck. Vi skiller mellom løfte og stablevogn for gods med eller uten fast førerplass.

Vi tilbyr truckførerkurs i alle klasser!
Se alle våre truckførerkurs her, eller les mer om kurs for de ulike klassene under.

Truckklasse T1 - Støttebenstrucker og lede støttebenstrucker

Denne truckklassen inkluderer forskjellige typer trucker som brukes på lager og i butikker for å effektivt motta og håndtere varer fra lastebiler. Blant disse er trekktruck– og skyvetruck, plattformtruck, palletruck/ snile, plukktruck og ledestabler.

I klasse T1 finner du støttebenstrucker med eller uten fast førerplass. Disse truckene kan være lavt eller høytløftende, altså stablene eller ikke stablene trucker. T1 trucker går under kravet “dokumentert sikkerhetsopplæring” på grunn av at de ikke har begge funksjonene: fast førerplass og høytløftende/stablene samtidig. 

NB: Har trucken begge funksjoner fastførerplass og stablende funksjon tilhører de ikke denne klassen, men sertifisert sikkerhetsopplæring i T2-T3-T4-T5.

Ta kurs i truckklasse T1 her

Truckklasse T2 - skyvemast- og støttebenstrucker

Denne truckklassen består av skyvemast- og støttebenstrucker, som er spesielt utviklet for å jobbe i høyden. T2 trucker kjører mer med gaflene bakover enn andre trucktyper, da dette gir bedre sikt og styring. Disse truckene har drift og styrehjul rett ved eller under førerplassen.  

  • Skyvemasttruck har en mast som kan skyves ut og trekkes tilbake, derav navnet skyvemasttruck. Den er spesielt konstruert og egnet til arbeid i reoler på et lager. 
 
  • Støttebenstruck minner mye om skyvemasttrucken, men masten står fast og kan ikke skyves fram eller tilbake. Støttebenstrucken med fast førerplass er gjerne smalsporet, og har støtteben med hjul liggende under gaffelarmene.

Truckklasse T3 - Høytløftende plukktruck og svinggaffeltruck

I T3 truckklassen finner du høytløftende plukktrucker, svinggaffeltruck, sidestablende trucker og førerløftende trucker. Alle T3 trucker kan være førerløftende. 

  • Høytløftende plukktruck er til manuell fremplukking av varer i et høyt lager, og har gaffelarmer eller en løfteplattform til å sette varer på. Her er bruksområdet for trucken passet til å plukke varer fra flere forskjellige paller i reoler opptil 12 meter i høyden.

  • Svinggaffeltruck kan svinge gaffelbord 180 grader for å håndtere gods til begge sider av trucken. Gaffelbordet kan så kjøre gaflene inn i reolene på begge sider av trucken 90 grader. Brukes oftest i smale ganger hvor det kun er plass til trucken, kalles derfor ofte også smalgangstrucker.

  • Førerløftende T3 trucker er godkjent for personløft og skal være utstyrt med nødsenk og nedfiringsutstyr for å kunne gjøre egen evakuering eller nødsenk ved nødstilfelle.

T3 truck og T4 truck

Truckklasse T4 - Motvektstruck

Motvektstrucker er den mest brukte trucktypen, og den flest assosierer med ordet truck og gaffeltruck. Den kan kjøre på elektrisk drift, forbrennings drift eller hybrid drift, eller som er en kombinasjon mellom elektrisk og forbrenningsmotor drift. T4 trucken håndterer senter av lastens tyngdepunkt utenfor vippepunktet på trucken, og fungerer etter vektstangprinsippet.  

Motvektstrucker brukes til mange forskjellige oppgaver, blant annet:  

  • Bla last inn og ut av reoler
  • Lasting av og på biler
  • Fleksibel og godt egnet til produksjonsarbeid som går i kjeder/ledd 
  • Transport av last over lengre strekninger 

Ta kurs i truckklassen T4 her

Truckklasse T5 - Sidelaster

Denne T5 truckklassen tar for seg sidelaster. Sidelaster er spesielt god egnet til håndtering av langt gods som trelast og rør, men også andre lange gjenstander.  

Sidelasteren har masten plassert midt på trucken hvor den har motorrom og førerplass på hver side av masten. Sidelaster har skyvbar mast og kan skyve masten frem og tilbake. Førerplassen er gjerne plassert i lengderetningen med gaflene. 

Sidelasteren kan være elektrisk eller forbrenningsmotor eller hybrid drevet.  

Ta kurs i truckklassen T5 her

Truckklasse T6 - Stor sidelaster over 10 tonns løftekapasitet

Truckklasse T6 kategoriseres for sidelaster over 10 tonns løfteredskap, og brukes til å håndtere store, lange og tunge laster. Som containere på siden av trucken, likt som T5 sidelaster. 

Ta kurs i truckklassen T6 her

Truckklasse T7 - Portaltrucker over 10 tonns løftekapasitet

T7 trucker brukes til å laste av containere fra lastebiler og jernbanevogner på terminalområder, og har løftekapasitet over 10 tonns.

Ta kurs i truckklassen T7 her

Truckklasse T8 - Motvektstruck over 10 tonns løftekapasitet med mast og gafler

T8 truck brukes på samme måte som T4 motvektstruck, men til tyngre laster over 10 tonns vekt. Denne truckklassen er meget allsidig, og håndterer nesten alle slags stor last som containere og store paller. 

Ta kurs i truckklassen T8 her

Truckklasse T8.1 - Motvektstruck over 10 tonns løftekapasitet med container aggregat

T8.1 trucken er en motvektstruck som brukes til å løfte tunge containere med vekt over 10 tonn. 

Truckklasse T8.2 - Motvektstruck over 10 tonn løftekapasitet med tømmerklo

Denne trucken brukes på sagbruk og tømmerhåndtering av mange tømmerstokker samtidig, håndtert med en stor klo.

Truckklasse T8.4 - Motvektstruck over 10 tonns løftekapasitet med teleskopbom

Disse truckene kalles også reach stacker, og har en teleskopbom med gafler eller containerfeste. T8.4 trucker kan rekke langt ut fra trucken ved å kjøre ut bommen, og kommer til last som vanlige eller andre stortrucker ikke klarer. 

Teleskoptruck

Teleskoptrucker er kombimaskiner som brukes til mange forskjellige bruksområder. Denne truckklassen kan håndtere last med gafler, kranarm med eller uten vinsj, og brukes med skuffer for løsmasser, samt med personplattform for personløft.  

Ta teleskoptruckkurs her 

Teleskoptruck klasse C1 - Teleskoptruck med løftekapasitet opp til 10 tonn

Teleskoptruck klasse C1 er en maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper. C1 Teleskoptruck har en rekkevidde på over 2 meter, hvor bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. 

Denne truckklassen har løftekapasitet til og med 10 tonn, og er mest brukt på byggeplasser og der truckene trenger å håndtere lasten lengre ut fra trucken.

Det finnes også terrenggående teleskoptrucker C1 som er beregnet for ulendt underlag både ute og inne. Noen teleskoptrucker har støtteben i løfteretningen, spesielt de med stor løftekapasitet og av stor størrelse. 

Noen av de større teleskoptruckene i klasse C1 som er beregnet for bruk på ujevnt underlag, har støtteben foran på trucken for å nivellere opp trucken og gi trucken bedre stabilitet og løftekapasitet. 

Teleskoptruck klasse C2 - Rundtomsvingende teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn

Teleskoptruck C2 har en hevbar og teleskopisk bom, hvor bommen har egen bevegelig- /rundt svingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt. 

Det er viktig at du som bruker trucken kjenner til begrensninger i forbindelse med hellinger. Du må også ta hensyn til ujevnheter på bakken som kumlokk og fortauskanter.

Har du spørsmål om truckførerkurs til de ulike truckklassene?

Ta kontakt med oss så skal vi prøve å hjelpe deg med det du lurer på! 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.