Sikker bruk av diisocyanater kurs

Nytt regelverk gjeldende fra 24.august 2023 stiller krav til at alle som arbeider med diisocyanater eller diisocyanat-holdige produkter må gjennomgå opplæring. Hos Kompetansebedriften AS kan du gjennomføre dette lovpålagte kurset som heter Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen.

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Hva ønsker vi å oppnå med vårt Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen-kurs?

Hvert år blir omtrent 5000 arbeidstakere i Europa rammet av yrkesrelaterte luftveisplager, inkludert astma, som følge av eksponering for diisocyanater eller stoffer som inneholder disse kjemikaliene.

Hensikten med vårt Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen-kurs er å gi alle som arbeider med diisocyanater eller diisocyanat-holdige produkter og blandinger kunnskap om risikoen som er forbundet med det å bli eksponert for diisocyanater. Innledningsvis vil du lære litt om hvilke produkter du vil finne diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger slik at du enklere skal kunne avdekke eventuell risiko forbundet med det arbeidet som skal utføres.

Du vil under kurset få tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, forebyggende tiltak og risikovurdering rundt arbeid med diisocyanater.

Vi har ca. 2000 kursdeltakere hvert eneste år. Vi får svært mange gode tilbakemeldinger på våre kurs og instruktører. Vi er derfor sikre på at du også vil bli en fornøyd kursdeltaker på vårt Sikker bruk av diisocyanater-kurs.

Hvem passer vårt Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen-kurs for?

Kurset Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen er for alle som arbeider med diisocyanater eller diisocyanat-holdige produkter. Opplæringskravet gjelder for alle arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende som benytter kjemikalier som inneholder diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Les mer om opplæringskravet hos Arbeidstilsynet

Innhold Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen:

  • Hva er diisocyanater?
  • Diisocyanaters kjemi og egenskaper ved ulike temperaturer.
  • Risiko knyttet til eksponering av diisocyanat-holdige produkter.
  • Risikoreduserende tiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.
  • Rengjøring, håndtering av lekkasjer og disponering av tom emballasje.
  • Førstehjelp ved eksponering av diisocyanater.

Kurs hos kompetansebedriften

Kompetansebedriften utfører diisocyanaterkurs over hele landet, og kan holde diisocyanaterkurs på Norsk, Engelsk, Polsk eller via tolk.

I våre kurssentre i Oslo, Moss, Sandefjord og Bergen holder vi interessante og lærerike diisocyanaterkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte.

Fordi Kompetansebedriften setter kunden i fokus, tilpasser vi selvfølgelig opplæringen etter behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om dette kurset.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Vipps, faktura, eller kort, kreditt eller debetkort.

FAQ

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater. Opplæringen skal fornyes minst hvert femte år.

Ja, opplæring gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge kan aksepteres dersom dokumentasjonen samsvarer med norske opplæringskrav. Dokumentasjon må kunne kvalitetssikres av nasjonal myndighet i det landet opplæringen ble gjennomført.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har bestått den nødvendige og dokumenterbare opplæringen, også dersom opplæringen ble gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge. Det er derfor ikke nødvendig å søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

Opplæring og dokumentasjon fra land utenfor EU/EØS aksepteres ikke. 

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere  

  • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
  • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
  • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Arbeidstilsynet har flere virkemidler som kan brukes ved manglende eller mangelfull opplæring. Det kan for eksempel være stans av arbeid med diisocyanater, eller overtredelsesgebyr.

Opplæringen gjennomføres slik arbeidsgiver mener er mest hensiktsmessig, men må være i en form som gjør det mulig med muntlig diskusjon og spørsmål/svar. Vi tilbyr Sikker bruk av diisocyanater på arbeidsplassen som et bedriftsinternkurs som vi kan avholde på din arbeidsplass.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.