Fallsikring – grunnkurs NOG 113

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Fallsikring – grunnkurs NOG 113

Opplæringen gir brukere av fallsikring kompetanse innen bruk av fallsikring for offshore arbeidere iht. NOG 113. Med kompetanse menes evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer med fallsikringsutstyr.

Fallsikringskurset gjennomføres i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring fallsikring – grunnkurs NOG 113.

Kompetansebedriften avholder interessante og lærerike fallsikring grunnkurs NOG 113 med høyt faglig nivå. For at du skal få best mulig utbytte av vårt fallsikring grunnkurs NOG 113 har våre konsulenter og instruktører lang erfaring og stor kompetanse. Vi gjennomfører fallsikringskurs over hele landet og tilpasser kurset dine behov og arbeidsoppgaver.

Formål med fallsikring grunnkurs NOG 113

Opplæringen skal gi kompetanse innen:

 • Risikostyring
 • Fallssikringssystemer, utstyr og metoder
 • Kontroll og vedlikehold av fallsikringsutstyr

INNHOLD

 • Identifisere risiko for arbeidet som skal utføres.
 • Konsekvens av et fall i fallsikringsutstyr
 • Fallsikringssystemer, utstyr og metoder
 • Grunnleggende fallsikringssystemer, utstyr og metoder
 • Fall forhindrende(aktivsikring) og falloppfangende(passivsikring) systemer
 • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
 • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
 • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
 • Kontroll, vedlikehold og oppbevaring av utstyret
 • Realistiske praktiske øvelser i bruk av forskjellige fallsikringssystemer og situasjoner

Kurset består teori og praktisk opplæring.

Teori: 4 timer
Praktisk opplæring: 4 timer

Totalt 8 timers fallsikringskurs med teori og praksis øvelser.

Teoridelen av fallsikringskurset NOG 113 gjennomføres som klasseromsundervisning.
Teoridelen gjennomføres i forkant av praktisk opplæring.

Fallsikringskurset NOG 113 gjennomføres med en sikkerhetskultur som deltakerne kan forvente å møte på en innretning i Nordsjøen.

Kursdeltakere får informasjon om gjennomføring av opplæring ved kursets start.

Læringsutbytte av fallsikring grunnkurs NOG 113

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne;

 • Identifisere risiko ved fallsikringsarbeid
 • Bruke grunnleggende fallsikringssystemer, utstyr og metoder
 • Identifisere behov for vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyret

Målgruppe for fallsikring grunnkurs NOG 113

De som skal bruke fallsikringsutstyr i petroleumsvirksomhet onshore og offshore.

Kursbevis/sertifikat:

Diplom og et kursbevis i kortformat som vil bli utstedt/utdelt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender diplom på epost til deltaker og/eller kursbestiller.

Krav til repetisjon vurderes av hvert enkelt selskap.

Bli med på et fallsikring grunnkurs NOG 113.

Vi kan også holde dette kurset bedriftsinternt ute hos kunder, ta gjerne kontakt med oss om et tilbud på Fallsikring grunnkurs NOG 113.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning. Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50% ved påmelding og 50% ved kursslutt. 

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33% ved påmelding, 34% ved kursslutt og 33% en måned etter kursslutt.