HMS – Helse, Miljø & Sikkerhet, kurs og opplæring

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Skal sikre miljø og gi trygghet

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkt og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsvilkår. Det blir også stilt krav til lokaler, verneinnretninga og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi tryggleik for de som gjør jobben. En vanlig betegnelse for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerhet.

Systematisk arbeid med HMS

Rutiner for HMS treng ikke være særlig omfattende for små bedrifter med lite risikofylt aktivitet. Kravet til det systematiske HMS-arbeidet er det same for alle virksomheter.

HMS-forskriften blir også kalt internkontrollforskriften.

Systematisk HMS-arbeid

Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses din virksomhet, og deres aktiviteter, risikoforhold og størrelse.  Det viktige er at HMS-arbeidet gjenspeiler de reelle HMS-utfordringene dere har.

Helt konkret betyr systematisk HMS-arbeid blant annet at du skal:

  • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet.
  • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten.
  • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer.
  • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

HMS kurs og opplæring

HMS kurs er delt inn i flere nivåer:

  • HMS kurs for arbeidsgiver/ledere
  • HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • HMS kurs for bruk av arbeidsutstyr, dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring
  • HMS kurs for alle innen brannvern, førstehjelp og risikoforhold på den aktuelle arbeidsplassen

Dokumentasjon av HMS opplæringen – HMS-Kurset.

Vi utsteder kompetansebevis og diplom på fullført og bestått HMS opplæring på alle våre HMS-kurs slik at dette kan dokumenteres internt i bedriften.

Vi tilbyr mange forskjellige kurs innen HMS, ta gjerne kontakt med oss for å finne det riktige HMS kurset for deg og din bedrift. NB: vi tilbyr også bedriftsinterne kurs og spesial tilpassede kurs til din bransje eller virksomhet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.