HMS – Helse, Miljø & Sikkerhet, kurs og opplæring

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Skal sikre miljø og gi trygghet

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkt og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsvilkår. Det blir også stilt krav til lokaler, verneinnretninga og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi tryggleik for de som gjør jobben. En vanlig betegnelse for dette området er HMS: helse, miljø og sikkerhet.

Systematisk arbeid med HMS

Rutiner for HMS treng ikke være særlig omfattende for små bedrifter med lite risikofylt aktivitet. Kravet til det systematiske HMS-arbeidet er det same for alle virksomheter.

HMS-forskriften blir også kalt internkontrollforskriften.

Systematisk HMS-arbeid

Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses din virksomhet, og deres aktiviteter, risikoforhold og størrelse.  Det viktige er at HMS-arbeidet gjenspeiler de reelle HMS-utfordringene dere har.

Helt konkret betyr systematisk HMS-arbeid blant annet at du skal:

  • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet.
  • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten.
  • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer.
  • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

HMS kurs og opplæring

HMS kurs er delt inn i flere nivåer:

  • HMS kurs for arbeidsgiver/ledere
  • HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • HMS kurs for bruk av arbeidsutstyr, dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring
  • HMS kurs for alle innen brannvern, førstehjelp og risikoforhold på den aktuelle arbeidsplassen

Dokumentasjon av HMS opplæringen – HMS-Kurset.

Vi utsteder kompetansebevis og diplom på fullført og bestått HMS opplæring på alle våre HMS-kurs slik at dette kan dokumenteres internt i bedriften.

Vi tilbyr mange forskjellige kurs innen HMS, ta gjerne kontakt med oss for å finne det riktige HMS kurset for deg og din bedrift.
NB: vi tilbyr også bedriftsinterne kurs og spesial tilpassede kurs til din bransje eller virksomhet.

Hvor holdes HMS-kursene?

Alle våre kurs holdes slik du vil, enten med all teori og praksis i våre kurssentre i Oslo, Vestfold og Telemark (Sandefjord), Moss, Trondheim og Bergen, eller som fadderløsning i din bedrift. Vi tilbyr også teori som nettbasert kurs i kombinasjon med praksis hos oss eller med fadderløsning.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende: 

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding. 

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort. 

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50 % ved påmelding og 50 % ved kursslutt. 

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33 % ved påmelding, 34 % ved kursslutt og 33 % en måned etter kursslutt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.