Riggerkurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Riggerkurs

Riggerkurs, Enkle løfteinnretninger og rigger
Modul: P2.4 + P4.4.

Riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr og manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken.

Pris 15 000kr pr deltaker

Krav til forkurs/forhåndskompetanse er gjennomført og bestått G11 Løfteredskap (stropp og anhuker) 16 timer med modul 1.1, dette kurset finner du her: G11 løfteredskap – Kompetansebedriften AS og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113

 

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.

Kurset dekker krav i:
NORSOK standard R-002N. NORSOK standard R-003N. NORSOK standard R-002

Oppbygging
Kurset består av 8 timer teori  og 24 timer praksis over tre dager samt 6 timer evaluering og 2 timer teoretisk prøve

Innhold i vårt Riggerkurs:

 • HMS krav på
  opplæringsstedet
 • Krav til sikring av verktøy
  og materiell ved arbeid i høyden
 • Oppbevaring, bruk,
  dokumentasjon og kontroll av taljer
 • Taljers konstruksjon,
  virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Valg av egnet løfteutstyr i
  en løfteoperasjon
 • Begrensinger ved bruk av
  talje og forebygge utilsiktet fall av last
 • Enkle løfteinnretningers
  konstruksjon, vedlikehold, virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Ansvar og kommunikasjon i
  en løfteoperasjon, akseptkriterier, sannsynlighets reduserende tiltak der
  rigging over trykk satt system og kritisk utstyr er nødvendig. bruksattest
  og merking av riggearrangement.
 • Krefter som påvirker
  løfteutstyr, festepunkt og struktur. Krav til godkjennelse av festepunkt
  og oppheng av løftebukk av stillasmateriell
 • Innhold i en
  materialhåndteringsplan
 • Rigging i et
  nivå(horisontalt) og to nivåer (horisontalt og vertikalt) ved bruk av
  flere taljer og andre løfteinnretninger.
 • Snu og vende last ved bruk
  av flere typer løfteinnretninger, utføre bruksattest og merke et riggearrangement
  samt krav til plassering av personell, sikre rømningsveier, håndtering/berøring
  av last og bruk av styretau.
 • Evaluering
 • Utføre sikre riggeoperasjoner
  i sertifisert og usertifisert struktur
 

Målgruppe for Riggerkurset: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

 

Riggerkursets varighet: 40 timer/5 dager
Modul P-2.4 og modul P-4.4

Eksamen: skriftlig teoretisk prøve og praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113 før deltakelse på Riggerkurs.

Pris: 15.000, – pr deltaker.
Kurset tilbys også riggerkurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset.

Hvor holdes riggekurset?

Alle våre riggekurs holdes slik du vil, enten med all teori og praksis i våre kurssentre i Oslo, Vestfold og Telemark (Sandefjord), Moss, Trondheim og Bergen, eller som fadderløsning i din bedrift. Vi tilbyr også teori som nettbasert kurs i kombinasjon med praksis hos oss eller med fadderløsning.

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50 % ved påmelding og 50 % ved kursslutt. 

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33 % ved påmelding, 34 % ved kursslutt og 33 % en måned etter kursslutt.