Riggerkurs

Riggerkurs for deg som skal jobbe med enkle løfteinnretninger og riggerutstyr offshore eller på land. Opplæringen vil gi deg god innsikt i modul: P–2.4 + P–4.4. Se vår kurskalender og meld deg på nedenfor! 

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Kursinnhold på riggerkurset

Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken. Teoridelen av riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning, eller som nettundervisning. Ved nettundervisning kommuniserer du direkte med foreleser, og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. 

NB! Om du ikke har gjennomført og bestått kursene fallsikring NOG113 og G11 løfteredskap tidligere må disse gjennomføres sammen med riggerkurset. Fallsikring NOG 113 og G11 løfteredskap krever egen påmelding. 

Riggerkursets varighet:

32 timer/4 dager uten fallsikring NOG 113

40 timer/5 dager med fallsikring NOG 113

64 timer/8 dager med fallsikring NOG 113 og G11 Løfteredskap

Hva koster riggerkurset?

Vår riggerkurs pris ligger på  12.500kr pr deltaker. 

Hvor holdes riggerkurset?

Alle våre riggekurs holdes slik du vil, enten med all teori og praksis i våre kurssentre i Oslo, Vestfold og Telemark (Sandefjord), Moss, Trondheim og Bergen, eller som fadderløsning i din bedrift. Vi tilbyr også teori som nettbasert kurs i kombinasjon med praksis hos oss eller med fadderløsning.

Hvordan kan jeg betale for riggerkurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning.
Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit.

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50 % ved påmelding og 50 % ved kursslutt. 

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33 % ved påmelding, 34 % ved kursslutt og 33 % en måned etter kursslutt.

Riggerkurset dekker krav i:

NORSOK standard R-002N. NORSOK standard R-003N. NORSOK standard R-002

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset og få ditt riggersertifikat må du avlegge, og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  

Hvem passer riggerkurst for?

Dette riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr, manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. 

Riggerkursopplæringen skal gi deg god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte, samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.

Krav til forkunnskaper:

Du må ha kursbevis på disse kursene på fra før:

G11 Løfteredskap (stropp og anhuker) 16 timer med modul 1.1. 

Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113.

Målgruppe for riggerkurset:

Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Oppbygging:

Kurset består av 8 timer teori og 24 timer praksis over tre dager, samt 6 timer evaluering og 2 timer teoretisk prøve.
Etter bestått kurs vil du få tilsendt ditt riggersertifikat.

Dette lærer du på riggerkurset:

 • HMS krav på opplæringsstedet
 • Krav til sikring av verktøy og materiell ved arbeid i høyden
 • Oppbevaring, bruk, dokumentasjon og kontroll av taljer

 • Taljers konstruksjon, virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Valg av egnet løfteutstyr i en løfteoperasjon
 • Begrensinger ved bruk av talje og forebygge utilsiktet fall av last
 • Enkle løfteinnretningers konstruksjon, vedlikehold, virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Ansvar og kommunikasjon i en løfteoperasjon, akseptkriterier, sannsynlighets reduserende tiltak der rigging over trykk satt system og kritisk utstyr er nødvendig.
 • Bruksattest og merking av riggearrangement.
 • Krefter som påvirker løfteutstyr, festepunkt og struktur. 
 • Krav til godkjennelse av festepunkt og oppheng av løftebukk av stillasmateriell
 • Innhold i en materialhåndteringsplan
 • Rigging i et nivå(horisontalt) og to nivåer (horisontalt og vertikalt) ved bruk av
 • flere taljer og andre løfteinnretninger.
 • Snu og vende last ved bruk av flere typer løfteinnretninger, utføre bruksattest og merke et riggearrangement, samt krav til plassering av personell, sikre rømningsveier, håndtering/berøring av last og bruk av styretau.
 • Evaluering
 • Utføre sikre riggeoperasjoner i sertifisert og usertifisert struktur

Hva er riggerkurs?

Et riggerkurs et et kurs som fokuserer på sikker bruk av løfteutstyr og manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. 

Har du spørsmål om riggerkurset?

Vi setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset.