Riggerkurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Riggerkurs

Riggerkurs, Enkle løfteinnretninger og rigger
Modul: P2.4 + P4.4.

Riggerkurset er for alle som bruker løfteutstyr og manuelle vinsjer/taljer og løfteredskap for å flytte last. Kurset er svært aktuelt for den som ønsker å arbeide med løfteoperasjoner offshore og/eller på land. Teoridelen av riggerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller som nettundervisning, ved nettundervisning kommuniserer du direkte med forleser og har mulighet til å stille spørsmål underveis. Den praktiske delen av riggerkurset gjennomføres ved en av våre avdelinger med fysisk oppmøte. Riggerkurset leveres som fullstendig riggerkurs der all teori og praksis inngår i kurspakken.

Pris 15 000kr pr deltaker

Krav til forkurs/forhåndskompetanse er gjennomført og bestått G11 Løfteredskap (stropp og anhuker) 16 timer med modul 1.1, dette kurset finner du her: G11 løfteredskap – Kompetansebedriften AS og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Kravene omfatter teoretisk og praktisk opplæring i rigging. For å fullføre riggerkurset må man avlegge og bestå teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfte innretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurs opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Riggerkurset gjelder for utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er rettet inn mot offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner.

Kurset dekker krav i:
NORSOK standard R-002N. NORSOK standard R-003N. NORSOK standard R-002

Oppbygging
Kurset består av 8 timer teori  og 24 timer praksis over tre dager samt 6 timer evaluering og 2 timer teoretisk prøve

Innhold i vårt Riggerkurs:

 • HMS krav på
  opplæringsstedet
 • Krav til sikring av verktøy
  og materiell ved arbeid i høyden
 • Oppbevaring, bruk,
  dokumentasjon og kontroll av taljer
 • Taljers konstruksjon,
  virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Valg av egnet løfteutstyr i
  en løfteoperasjon
 • Begrensinger ved bruk av
  talje og forebygge utilsiktet fall av last
 • Enkle løfteinnretningers
  konstruksjon, vedlikehold, virkemåte og sikkerhetssystemer
 • Ansvar og kommunikasjon i
  en løfteoperasjon, akseptkriterier, sannsynlighets reduserende tiltak der
  rigging over trykk satt system og kritisk utstyr er nødvendig. bruksattest
  og merking av riggearrangement.
 • Krefter som påvirker
  løfteutstyr, festepunkt og struktur. Krav til godkjennelse av festepunkt
  og oppheng av løftebukk av stillasmateriell
 • Innhold i en
  materialhåndteringsplan
 • Rigging i et
  nivå(horisontalt) og to nivåer (horisontalt og vertikalt) ved bruk av
  flere taljer og andre løfteinnretninger.
 • Snu og vende last ved bruk
  av flere typer løfteinnretninger, utføre bruksattest og merke et riggearrangement
  samt krav til plassering av personell, sikre rømningsveier, håndtering/berøring
  av last og bruk av styretau.
 • Evaluering
 • Utføre sikre riggeoperasjoner
  i sertifisert og usertifisert struktur

Målgruppe for Riggerkurset: Personer som kommer til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer ved horisontal eller vertikal forflytning av last.


Riggerkursets varighet: 40 timer/5 dager
Modul P-2.4 og modul P-4.4

Eksamen: skriftlig teoretisk prøve og praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført: G11 eller O 1.1 – bruk av løfteredskap og Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113 før deltakelse på Riggerkurs.

Pris: 15.000, – pr deltaker.
Kurset tilbys også riggerkurs som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset.