Rådgivning i HMS - Helse Miljø og sikkerhet

Kompetansebedriften AS kan hjelpe bedriften i form av kartlegging av mulig ulykker og uønskede hendelser! Alle ulykker og uønskede hendelser kan unngås. Vi hjelper gjerne din bedrift opp på et høyere nivå både sikkerhetsmessig og i forhold til kvaliet i deres HMS arbeid. I henhold til forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 plikter den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i internkontrollforskriften. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen.
 
Vi kan bidra med følgende:
– Bistand ved etablering av HMS-system og internkontroll

– Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem.

– Bistand ved gjennomføring og dokumentasjon av risikovurderinger
– Bistand ved gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplaner
– Rådgivning innen lovverk og forskrifter
– Vernerunder
– GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer
– Revisjon av deres HMS-system
– Rus og avhengighetsproblematikk
– Kartlegging, rådgivning og dokumentasjon av inneklima
 
Ta kontakt med oss om du ønsker at vi skal hjelpe dere i deres HMS arbeid!
 
Ring oss gjerne på 22 66 01 33 eller send oss en e-post til post@kompetansebedriften.no
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.