Maskinfører M1-M2-M3-M4-M5-M6 repetisjonskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?


Maskinfører M1-M2-M3-M4-M5-M6 repetisjonskurs

Har du behov for repetisjon av Maskinføreropplæringen?  Kanskje det er lenge siden du har kjørt disse maskinene? Eller du vil friske opp dine kunnskaper og ferdigheter når det kommer til maskinkjøring?

Repetisjonskurset i maskinfører vil gi deltakerne en god oppfrisking i de forskjellige maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med arbeid med maskin kan det være greit å oppfriske og repetere litt fra grunnopplæring i sikker bruk av maskiner. Kurset kan tilpasses deltakernes erfaringer og kompetanse i forbindelse med maskinkjøring. Det er flere og flere bedrifter som krever og ser nytte at man repeterer og oppfrisker opplæringen, nettopp for å unngå ulykker og uønskede hendelser ved bruk av disse maskinene.

Repetisjons kurs gir bedre trygghet

Med dette maskinfører repetisjonskurset vil du få et frisket opp kunnskapene og ferdighetene som øker sikkerheten og mulig dine jobbmuligheter: Det handler om sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker en av disse maskinene på arbeid.

God opplæring og jevnlig repetisjon er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk maskinkjøring. Kompetansebedriften tilbyr maskinfører repetisjonskurs som opprettholder trygge og ansvarsbevisste førere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Hva ønsker vi å oppnå med vår repetisjon av maskinførerkurset?

Vi ønsker å gi maskinførere en god teoretisk og praktisk repetisjonsopplæring i sikker bruk av maskiner, slik at uhell og ulykker unngås. Kurset gir deltakerne god innsikt i prinsippene for de forskjellige maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og betjening.

Hvem passer maskinfører repetisjons kurset for?

Maskinfører repetisjonskurset egner seg for deg som har maskinførerbevis fra før og kanskje ikke har praktisert med disse maskinene på en stund eller vil friske opp sine ferdigheter og kunnskaper.

Tidsforbruk:

2 dager varighet på kurset. Ca. 8 timer teori og 8 timer praksis opplæring.

Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig repetisjonskurset etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om repetisjons kurset for maskinførere. Vi kommer gjerne ut til din bedrift for å holde dette bedriftsinternt hos dere. Ta kontakt for et godt tilbud.