Operatør av vinsj og personell vinsj – Vinsjoperatør Modul: P-3.3

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Operatør av vinsj og personell vinsj – Vinsjoperatør Modul: P-3.3

Kurset gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis:

Teori 6,5 timer

Praksis 8,5 timer

Evaluering og avsluttende prøver 1 timer

Sum 16 timer

Antall deltakere skal begrenses slik at følgende momenter blir ivaretatt:

 • Sikkerheten til deltakerne
 • Aktiv involvering av alle deltakere
 • Alle deltakere skal ha muligheten til å oppnå læringsmålene

Innhold:

 • Introduksjon
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Navn på komponenter
 • Sertifisering, merking
 • Spole anordninger, sikringsutstyr
 • Generelle sikkerhetsregler og nød prosedyrer
 • Riktig og feil bruk av vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
 • Teoretisk eksamen

Forkunnskaper til Vinsjoperatør kurset:

Forhåndskrav til deltakelse på dette kurset

Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomheten før læretiltaket starter.

Mål

Vinsjoperatør kurset skal sikre et høyt faglig nivå som er tilpasset deltakere og selskapenes behov for sikre kran- og løfteoperasjoner offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse.

Målgruppe:

Målgruppen for dette Vinsjoperatør kurset er i første rekke personell som skal:

 • operere luftdrevne, elektriske og hydrauliske vinsjer
 • gjennomføre opplæring som operatør av løfteinnretninger
 • gjennomføre opplæringsløp som boredekksarbeider
 • lede/koordinere løfteoperasjoner og andre relevante logistikkoperasjoner
 • være operasjonelt ansvarlig
 • være verneombud

Pris for Vinsjoperatør Modul: P-3.3:

8 500kr inkludert kursavgift, kompetansebevis i kredittkort format og lunsj.