G5 Offshorekran

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

G5 Offshorekran

Opplæring av G5 kranførere som skal arbeide med løfteoperasjoner offshore.

Opplæringen gir teori og praksis innen bruk av de ulike typer offshorekraner. Vi følger opplæringsplan gitt av arbeidstilsynet.

Målgruppe

De som skal håndtere kran som brukes til løftehåndtering til og eller fra flytende plattform.

Kompetansebevis for offshorekran utstedes når kandidat kan dokumentere:

 • Modul O-1.1 Løfteredskap eller Modul 1.1 og Modul 2.3 G11 løfteredskap.
 • Modul P-2.1 G20 kran kurs.
 • Modul P-3.1 G5 Offshorekran kurs
 • Modul P-4.1 150 timer praksis på G5 offshorekran eller Simulator treningskurs 40 timer og 75 timer praksis på offshorekran med godkjent fadder (Deltakeren eller selskapet må selv sørge for godkjent praksisplass med fadder) 40 timer grunnopplæring i simulator tilsvarer 75 timer praktisk kjøring offshore. Etter fullført kurs må de resterende (minst) 75 timene tas med fadder offshore.
 • Praktisk kjøreprøve på G5 offshorekran med godkjent sensor

Det skal ikke være lenger enn 3 år mellom bestått Modul P-3.1 og ferdig modul P-4.1. Dersom det er lenger tid enn 3 år, må teorieksamen avlegges på nytt for modul P-3.1

Gjennomføring av kurset

Teoridelen av offshorekran kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner, gruppeoppgaver og øvingsoppgaver. Det er også mulig å gjennomføre den teoretiske delen av kurset som nettundervisning, fysisk oppmøte kreves for å gjennomføre eksamen. Som en del av den praktiske opplæringen skal deltaker gjennomføre 40 timer med trening i simulator. Simulatortrening gjøres i en fullskala DNV GL klasse A simulator hos vår samarbeidspartner Kongsberg Maritime i Trondheim. Deltaker er selv ansvarlig for reise til/fra Trondheim samt overnatting. Kompetansebedriften kan være behjelpelig med overnatting. Etter trening i simulator er deltaker klar for praktisk kjøring offshore, 75 timer med godkjent fadder.

Krav til forkunnskaper

Modul 1.1 – Grunnleggende HMS og G11 Løfteredskap (Stropp-/ og anhuker). Kurset går i forkant av alle våre kranførerkurs. 24 timer

Varighet

Modul P-2.1 G20 Kran teori 16 timer + 8 timer praksis/3 dager

Modul P-3.1 G5 Offshorekran teori 24 timer/3 dager

Modul P-4.1 Simulator 40 timer og 75 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder

Innhold G5 Offshorekran kurs komplett med alle moduler

Modul 1.1 og 2.3 G11 løfteredskap 24 timer/3 dager

Kursinnhold:

Modul 1.1

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Løfteredskap
 • Kontroll og ettersyn
 • Godshåndtering
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods

Modul 2.3

 • Innledning
 • Løfteredskap
 • Kjetting redskap
 • Ståltaustropper
 • Fiberstropper
 • Sjakler
 • Øyebolter / øyemutter
 • Løfteåk
 • Plateklyper
 • Pallegafler
 • Andre redskaper
 • Løfteredskapstabeller
 • Signaler og tegn
 • Øvingsoppgaver
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Eksamen

Modul P-2.1 G20 Kran teori 16 timer + 8 timer praksis/3 dager

Innhold i vårt G20 kurs:

 • Hva er en fastmontert kran?
 • Bruksområder
 • Ulykker
 • Montering, virkemåte og utstyr
 • Ståltau til vinsj
 • Hydraulisk anlegg og utstyr
 • Mekanikk
 • Lastdiagram/løftekapasitet
 • Stabilitet og fare for kantring
 • Overlastvern og sikkerhetsutstyr
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler for bruk
 • Skriftlig teoretisk prøve
 • Praksis bruk av fastmontert kran

Modul P-3.1 G5 Offshorekran teori 24 timer/3 dager

 • Bruksområde for offshorekraner
 • Ulykker med offshorekran
 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging og konstruksjon
 • Elektrisk anlegg
 • Hydraulikk / elektronikk
 • Mekanikk
 • Sikkerhet- /overlastutstyr
 • Kontroll og vedlikehold

Modul P-4.1 Simulator 40 timer og praktisk kjøring offshore med godkjent fadder/4 dager

40 timer opplæring i simulator gjennomføres og i samarbeid med Kongsberg maritime SMSC på en fullskala DNV GL klasse A kransimulator, + 75 timer praktisk kjøring offshore med godkjent fadder

LÆRINGSMÅL

Kurset tar sikte på å gi kunnskap, forståelse og praktiske ferdigheter innen:

 • Drift
 • Krefter
 • Kommunikasjon
 • Planlegger
 • Prosedyrer
 • Begrensninger

INNHOLD

 • Sikkerhetsfunksjoner
 • Start/stopp prosedyrer
 • Operasjonelle begrensninger ved kranoperasjoner
 • Kommunikasjon under kranoperasjoner
 • Forberedelse og planlegging av kranoperasjoner
 • Intern transport på installasjonen
 • Lasting og lossing av forsyningsfartøy
 • Krandrift på diverse faste og flytende

LÆRE PROSESS

Formålet med dette kurset er å gi operatører og andre involvert i løfteoperasjoner grunnleggende kunnskap, forståelse og ferdigheter. Dette oppnås gjennom en grundig opplæring på en fullskala DNV GL klasse A kransimulator, støttet av et program med forelesninger og instruksjoner. Studiet vil dekke ulike typer laster og ytre krefter som påvirker lasten på kran og båt.

Praksis del med fadder 75 timer, denne delen må kandidat og/selskapet stå for selv, det skal skrives fadderavtale mellom kandidat, selskapet og opplæringsvirksomheten.
Avsluttes med praksisprøve med uavhengig sensor

Priser

ModulerPris
G5 offshore kran med alle moduler og med G11NOK 54.000, –
G5 Offshorekran med alle moduler uten G11NOK 48.000, –
G5 Offshorekran kun Modul: P-4.1 Simulatortrening 40 timerNOK 32.990, –
G5 Offshorekran kun teori P-3.1 OffshorekranNOK 25.000, –
KompetansebevisNOK 500,-
Læremateriell pr modul 1.1-2.3/P2.1/P3.1NOK 395,-