Operasjonelt ansvarlig - Kraner og Løfteoperasjoner Modul P-2.5

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Operasjonelt ansvarlig – Kraner og Løfteoperasjoner Modul P-2.5

Riktig bruk av arbeidsutstyret har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig del av kurset. Kurset er i samsvar med opplæringsplanen som er utarbeidet gjennom trepartssamarbeidet i samarbeidsrådet petroleum og norm for opplæring jf. rammeforskriften § 24 og opplæringsmodul P-2.5 til Petroleumstilsynet.

Kurset leder frem til kompetansebevis for å bidra til sikre løfteoperasjoner, samt dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter i henhold til krav nedfelt i NORSOK standard R-003N og R-005N.

INNHOLD I KURSET:

 • Innledning HMS krav.
 • Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
 • Lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr
 • Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
 • Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
 • Risikokartlegging
 • Identifisering av og etablering av barrierer.
 • Gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
 • Informasjonsutveksling
 • Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
 • Krav for ulike typer løfteutstyr
 • Krav til fadder, praksis og sensor
 • Avsluttende prøve

Mål med kurset:

Målet med opplæringen er å gi deltakerne kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført. Opplæringen skal også gi kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner og bruk av risikokartlegging.

Målgruppe:

Målgruppen for dette kurset er i første rekke personer som skal ivareta rollen som operasjonelt ansvarlig.

Forhåndskrav til OPERASJONELT ANSVARLIG – KRANER OG LØFTEOPERASJONER:


Varighet på kurset:

Kurset gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis:

Teori 15 timer Evaluering

Avsluttende prøver 1 timer

Sum 16 timer.

Kurset har en varighet på 16 undervisningstimer, og fordeles over minimum 2 dager.

Pris på kurset:

8 500kr pr deltaker, inkludert lunsj og kompetansebevis