Operasjonelt ansvarlig - Kraner og Løfteoperasjoner Modul P-2.5

Klasseromskurs

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Operasjonelt ansvarlig – Kraner og Løfteoperasjoner Modul P-2.5

Riktig bruk av arbeidsutstyret har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig del av kurset. Kurset er i samsvar med opplæringsplanen som er utarbeidet gjennom trepartssamarbeidet i samarbeidsrådet petroleum og norm for opplæring jf. rammeforskriften § 24 og opplæringsmodul P-2.5 til Petroleumstilsynet.

Kurset leder frem til kompetansebevis for å bidra til sikre løfteoperasjoner, samt dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter i henhold til krav nedfelt i NORSOK standard R-003N og R-005N.

INNHOLD I KURSET:

 • Innledning HMS krav.
 • Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
 • Lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr
 • Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
 • Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
 • Risikokartlegging
 • Identifisering av og etablering av barrierer.
 • Gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
 • Informasjonsutveksling
 • Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
 • Krav for ulike typer løfteutstyr
 • Krav til fadder, praksis og sensor
 • Avsluttende prøve

Mål med kurset:

Målet med opplæringen er å gi deltakerne kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftsmessig utført. Opplæringen skal også gi kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner og bruk av risikokartlegging.

Målgruppe:

Målgruppen for dette kurset er i første rekke personer som skal ivareta rollen som operasjonelt ansvarlig.

Forhåndskrav til OPERASJONELT ANSVARLIG – KRANER OG LØFTEOPERASJONER:


Varighet på kurset:

Kurset gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis:

Teori 15 timer Evaluering

Avsluttende prøver 1 timer

Sum 16 timer.

Kurset har en varighet på 16 undervisningstimer, og fordeles over minimum 2 dager.

Pris på kurset:

8 500kr pr deltaker, inkludert lunsj og kompetansebevis

Hvordan kan jeg betale for kurset?

Etter at du har meldt deg på kurset velger du betalingsløsning. Da kommer det et nytt sikkert vindu opp hvor du kan velge å betale med følgende:

Vipps:
Du kan betale kurset med Vipps, enkelt og greit. 

Faktura:
Velger du faktura som betalingsmåte sender vi deg en faktura på e-post etter påmelding.

Kort, kreditt eller debetkort:
Du kan betale kurset med alle kreditt- og debetkort.

Delbetaling:
På kurs som koster mellom 2500 – 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i to deler. Da betaler du 50% ved påmelding og 50% ved kursslutt.  

På kurs over 10.000 kr er det mulig å dele opp betalingen i tre deler. Da betaler du 33% ved påmelding, 34% ved kursslutt og 33% en måned etter kursslutt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.