KompetanseBedriften logo

Arbeidsvarslingkurs 2 Nettundervisning

Nyhet Vi tilbyr Arbeidsvarslingskurs 2 som nettundervisning.

Nettundervisning kurs

Vi tilbyr også dette kurset som:

Arbeidsvarslingskurs 2  (Nettkurs / Fjernundervisning)

Arbeidsvarslingkurs 2 Ansvarshavende er for den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.. Kurset er basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051). Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Dette er et 2 dagers kurs.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

 • Personlig sikkerhet
 • Personlig verneutstyr
 • Krav til varsling av trafikanter
 • Krav til sikring ved vegarbeid
 • Varslingsplaner
 • Vedtak og innhold
 • Ansvarsfordeling
 • Regelverk
 • Kontrollrutiner
 • Tiltak ved oppståtte feil
 • Sanksjoner

 

Vi bruker Microsoft Teams på dette kurset Nettundervisning. Digitalt kursmateriale, HB N301 med eksempler, godkjenningsbrev, utdrag fra andre håndbøker er inkludert i prisen.

Nærmere opplysninger om kursgjennomføring gis i epost med bekreftelse på kursdeltakelse.

Våre kurser er på 7 timer pr dag, inkl tid til pauser og lunsj. Start kl 09:00.

Kursspråk er norsk om ikke annet er spesifisert i tittelen.

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. tekniske problemer eller sykdom.   Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.