FAQ side – Ofte stilte spørsmål

Generelt

Da kontakter du oss på post@kompetanse-bedriften.no med navn, fødseldato. Hvilket kurs du var på og ca når du var på kurset.

Da går du inn på www.sfs.no og trykker på blå knapp «Mistet bevis»

Da får du mulighet til 1 gang/dag mere kjøring uten ekstra kostnad

Da må du ta teori eksamen på nytt, du har totalt 4 forsøk på eksamen, 2 er inkludert i kursaviften, men nr 3 og 4 koster 300kr pr eksamen. Om du stryker 4 gangeer må du ta teorikurset på nytt. Nytt teori kurs koster 2400kr.

Du må beherske godt det språket kurset gjennomførs på, det betyr om du melder deg på et Norsk kurs så må du beherske norsk godt, og likt på engelsk og polske kurs.

Da må du kontakte oss for avtale utvidelse kurs, kontakt oss på Kurs@kompetanse-bedriften.no 

Du får totalt 4 eksamen forsøk, 2 er inkludert i kursavgiften og eksamen nr 3 og 4 koster 300kr pr eksamen.

Da må du ta teorikurset på nytt.

Ja vi kan holde alle våre kurs som bedrifts internopplæring. Vennligst ta kontakt på e-post post@kompetanse-bedriften.no eller telefon 22 66 01 33.

Ja vi tilbyr kurs til private og bedrifter, hvis du melder deg opp som privatperson trenger du ikke å fylle ut «Firma» eller «Org.nr» i påmeldingsløsningen.

Ja vi har noen reserverte parkeringsplass til ansatte og kunder. Hvis de er opptatt er det også gratis gateparkering i nærheten.

Ja engelske og polske bøker koster litt mere da de har annen pris inn til oss og noen ganger er de delt opp i flere bøker f.eks 1 bok på modul 1 og 1 bok til på modul 2.

For å komme til oss med kolektivtransport kan man ta T-banen linje 4 og 5 til Stovner T-banestasjon eller Buss nr 65 og 120. man kan også ta lokaltoget L1 til Haugenstua og ca 25 min gange til kursstedet fra togstasjonen.

Det tar ca 3 til 4 uker etter fullført og bestått kurs innen sertifisert sikkerhetsopplæring som kran-truck-maskin og teleskoptruck kurs, i mellomtiden får du diplom og midlertidig kjøretilatelse som er gyldig bevis sammen med legitimasjon. Ved dokumentert opplæring som Lift, håndholdt arbeidsutsyr, fallsikring, stillasbygger og lingende tar det bare et par dager. Varme arbeider sertifikatet så er det avhegig av behandligstiden fra Norsk brannvernforeing, tar ca 2-3 uker. Her får du invitasjon til sertifikat app Bvis.

Ja du må bestå både teori og praksis, om du styrker på teori vil du totalt ha 4 forsøk på eksamen. Om du stryker på praksis vil du få mulighet til 1 ekstra praksis dag uten ekstra kostnad, dette må avtales med oss.

Ja du kan ha praksis modul 4 i bedrift under veiledning, såkalt fadderløsning. 

Praksis opplæring modul 3 foregår alltid med instruktør tilknyttet sertifisert opplæringsvirksomhet mens modul 4 kan tas hos en opplæringsvirksomhet som oss eller i bedrift under veilleding av fadder, såkalt fadderløsning. Vi tilbyr alltid komplett praksis inkludert modul 3 og 4 men også modul 3 og modul 4 som fadderløsning med oppkjøring etter dokumenterte timer med fadder.

Eksamen

Dette gjenomføres med uavhegig prøving som brukes av mange i Norge, Sverige og danmark. Det heter multitest.

Ja hvis du har lese eller skrivevansker kan du få eksamen muntlig

Vi har som regel eksamen på Norsk, Engelsk og polsk, men det varierer på det forskjelige kursene.

Dette er kun tilatt på varme arbeider kurset sin eksamen, på de andre kursene er det ikke lov å bruke bok under eksamen

Maks 4 forsøk på de fleste kurs, 1 og 2 forsøk er inkludert i kursavgiften, prøve nr 3 og 4 koster 300kr pr stk

Faktura/betaling/Økonomi

Dette velger du i påmeldngen, du kan velge mellom faktura eller kortbetaling i påmeldingen. Ønsker du å betale kontant skriver du det under Komentarer og spørsmål» i påmeldingen

Ja, men da må du skrive dette under «komentarer og spørsmål, du kan dele faktura i 2 like store deler.

Da vil vi minne deg på ubetalt beløp/faktura med en purring av faktura. Hvis den ikke blir betalt sender vi det til ikasso.

Hvis din faktura er gått til inkasso må du gjøre opp med inkasso selskapet.

Hvis du har meldt deg på kurs og ikke møtt opp blir du belsatet som om du var med på kurset da du har tatt opp en plass på kurset, har du avmeldt deg innen 5 arbeidsdager før kurset skal fakturraen bli kreditert. Ta kontakt med økonomiansvarlig for mer informasjon.

Nettundervisning

Dette foregår som video konferanse over plattformen ZOOM, med full dialog mellom deltakerne og instruktør til faste datoer og tider.

Du får tilsendt en invitasjon i forkant av kurset på mail, finner du den ikke i innboksen din, se spam/reklame/søppelpost mappen.

Eksamen på nett gjennomføres med Multitest, et system som brukes av opplæringsvirksomheter i Norsge, sverige og Danmark. Du får en invitasjon av oss på slutten av kurset og logger deg inn og tar eksamen mens du er på nettundervisningen

Dette er videokonferanse kurs , med full dialog mellom deltakere og instruktør med lyd og video. Kurset går på plattformen Zoom.

E-læring

Vi har mange kurs som e-læring f.eks HMS-FSE-Førstehjelp og bruk av arbeidsutstyr.

Ja praksis kan gjøres med fadder i egen bedrift eller hos oss.

Truck

Kurset går over normalt over 4 dager mandag til og med torsdag, 2 dager teori og 2 dager praksis

Eller 5 kvelder Mandag til fredag, 2,5 kveld teori og 2.5 kveld praksis

Nei, du må ha gyldig truckfører bevis for den truckklassen du skal bruke

Du må være fylt 18 år for å kjøre truck med gyldig truckførerbevis, men du kan starte opplæring fra fylte 17 år i bedrift, hvis opplæringen skjer i forbindelse med videregående skole er alderskravet 16 år. Du kan altså melde deg på kurs hos oss fra fylte 17 år men du får ikke beviset ditt eller har lov til å kjøre truck før du er 18år.

Truckførerbeviset er gyldig for livstid. Det trenger ikke å fornyes eller å ta kurset på nytt.

Hvis du er fratatt førerkort for bil kan du fortsatt kjøre truck med mindre du er blitt fradømt retten til å føre motorredskap, da kan du ikke bruke kompetansebeviset

T1 er lavtløftende palletrucker, lede palletrucker med løftekapasitet til og med 10 ton.
Trekk og skyvetrucker. Den kan ikke ha begge funksjonene: fast førerplass og høytløftende/stablende, ku en av disse funskjonene finner du på klasse T1.

SFS – Stiftelsen sentralbevisregisteret er norges sørste register og utsteder av truckførerbevis.

Det avhegier av hvilke klasser du ønsker, se påmeldingsskjemaet

Det avhegiver av hvilke trucker du skal bruke på din arbeidsplass
T1 – ledepalletrucker/sniler, trekk og skyvetrucker, lavtløftende trucker med førerplass og høyt løftende trucker uten førerplass.
T2 – Skyvemast og støttebenstruckermed høytløftende funksjon og fastførerplass.
T3 – svinggaffeltruck og høytløftende plukk truck
T4 – Motvektstruck(den mest vanlige trucken)
T5 – Sidelaster(for langt gods som trelast og rør)

Nei, det er ikke et krav til bil sertifikat for å ta kurset, men en fordel. Skal du bruke truck på områden som er åpen for allmen ferdsel er det krav til sertifikat på kjøretøy i henhold til tillatt totalvekten av trucken. Skal du bruke trucken på områder som ikke er åpen for almen ferdsel er det ikke krav til bil sertifikat

Nei, men dette er veldig individuelt. Noen tar teori lett og noen tar praksis lett men det kan også være motsatt. Har man dårlige språk kunnskaper kan teorien være vanskelig å bestå på grunn av dette.

Du har totalt 4 forsøk på teori eksamen og kan få ekstra praksis. Ved bruk av alle 4 forsøk og ikke bestått eksamen må du ta teori kurset på nytt.

Teleskoptruck

For på ta teleskoptruck kurs må du ha truck T4 eller G8 Lastebilkran eller en av M1-M6 fra en norsk opplæringsvirksomhet først, fordi teleskoptruck er videre utdanning av en av disse.

Nei det må være fra et Norsk kompetansebevis innen enten Truck T4-Kran, G8 lastebilkran eller Maskinførerbevis M1-M6

Ja men da må det inngå en fadderavtale mellom opplæringsvirksomhet, arbeidsgiver(bedrift) og en fadder. Fadder må ha bevis i aktuell klasse og erfaring minst 3 år. Fadder står som ansvarlig fører sv teleskoptrucken under opplæringsperioden.

Prisen avhegier av antall praksis klasser C1 og C2
Teori og praksis C1 koster 4000kr
Teori og praksis C1 og C2 koster 5500kr
Pluss 500kr for beviset.

Vi har kurs og læremateriell på Norsk, Engelsk og Polsk. Du må beherske godt det språk kurset gjennomføres på.

Maskinførerkurs

Nei for å bruke gravelaster må du ha kompetansebevis M5 gravelaster, du kan utvide ditt bevis ved å gjennomføre modul 3 og 4 på gravelaster hos oss, ta kontakt.

Hvis du skal bruke masseforflyttningsmaskiner/anleggsmaskiner på jobb og i næring.

Grensen for Sertifisert opplæring på maskinfører/masseforflytning/anleggsmaskiner er 15KW eller 20.4 HK. Maskiner som har under 15KW/20.4HK går under dokumentert sikkerhets opplæring.

Alle som ikke havner under M1 til M6 gåt under klassen M20 Annet utstyr og dette må beskrives på kompetansebeviset.

Ja vi tilbyr maskinførerkurs med all teori og praksis og fadderløsning med modul 4 i bedrift under villeding av fadder

Ja du må melde deg opp til en oppkjøring med instruktør fra en sertifisert opplæringsvirksomhet etter fullført obligatoriske timer, minimum 40 dokumenterte timer pr maskinklasse.

Kran

Mobilkran G1 / Tårnkran G2 / Portalkran G3 / Traverskran G4 / Lastebilkran G8 / Fastmontert hydraulisk kran G20 / Løfteredskap G11

Ja G4 Traverskran beviset dekker alle kran størellser og typer traverskran, du skal også ha utstyrspesefikk opplæring i tillegg på den traverskranen du skal bruke.

Ja G8 lastebilkran beviset dekker alle kran størellser fra O tonn meter og opp, du skal også ha utstyrspesefikk opplæring i tillegg på den lastebilkranen du skal bruke.

Ja man må ta G11 løfteredskap kurs enten før eller i forbindelse med krankurs, har man G11 fra før trenger man ikke ta dette på nytt

Nei, Anhuker og signalgiver går under dokumentert opplæring og kan ikke utvides til krankurs da må man ta et G11 løfteredskap kurs før eller i forbindelse med krankurset.

Ja dette må du ta i forbindelse med krabkurset hvis du ikke har dette fra før

Ja vi tilbyr komplette kurs med all teori og praksis eller som fadderløsning i bedrift.

Varme arbeider

Sertfikatet for varme arbeider er gyldig i 5 år og man må ta et nytt kurs for å bli sertifisert på nytt.

Nei resertifiseringsordningen ble opphørt i 2015, du må nå ta et nytt kurs hvert 5 år.

Ja den er obligatorisk. Den dekker trykt arbeidshefte, digital lærebok, digital arbeidshefte og digitalt bevis fra Norsk brannvernforening. Du får også låne trykt lærebok under kurset.

Ja forsikringsbransen kraver at alle som bruker utstyr med åpen flamme eller generer nok varme til å starte brann har gyldig varme arbeider sertifikat.

I sertifiseringspakken er det inkludert digitalt bevis gjennom en app fra Norsk brannvernforening appen heter Bvis, du får en invitasjon til appen fra Norsk brannvernforening når de er ferdige med å behandle dokumentasjonen fra Varme arbeider instruktøren. Den kan også lastes ned i Apple app store eller Google play

Da bestiller du dette her Netigate , pris er 401kr for sertifiakt i plastform, 188kr for sertifikat i app, og 589kr for begge deler. Faktura sendes på e-post. Ved papirfaktura påløper et ekspedisjonsgebyr på kr. 49,-. Ved bestilling av flere sertifikater kan du sende bestilling til sertifikater@brannvernforeningen.no. Dette faktureres fra Norsk brannvernforening. 

Personløfter/Lift

Ja vi går igjennom teori og praksis i bruk og sikring med fallsikringsutstyr i personløfter / Lift

Teori delen av kurset dekker klasser A, B og C, praksis hos oss dekker klasser A og B.
Ved utvidelse til klasse C krever det mer praksis hos opplæringsvirksomhet som oss eller dokumentert praksis i bedrift med fadder.

Anhuker og signalgiver

Nei, da må du ta G11 Løfteredskap kurs som er sertifisert opplæring.
Dette kurset er dokumentert opplæring for de som skal bruke løfteredskap

Ja kurset er et fullverding Anhuker og signalgiver kurs og består av en teori del og en praksis del.

Nei Anhuker og signalgiver er kun godkjent på landbassert arbeidsliv og er ikke godkjent for offshore, sjøfart og løfting mellom havn og båt, da må man ha G11 Løfteredskap kurs.

Fallsikring

Der lærer man om bruk av fallsikringssystemer som aktiv(fallforhindrene) og passiv(falloppfangende) sikring, bruk av fallsikringssele, lover og regler om arbeid i høyden, sikkerbruk av fallsikring, hengetraume og reding bla

Nei, fallsikringskurset gjelder kun bruk ev fallsikringsutstyrsom personlig sikring bruk av PVU for å sikre seg mot å falle (aktiv sikring/fallforhindrene) eller fange opp fallet og redusere kreftene ved et potesielt fall(Pasiv sikring/falloppfangende).

Fallsikringskurset varer en hel dag med teori og praksis.

Håndholdt arbeidsutsyr

Ja håndholdt arbeidsutstyr kurset kan tilpasses nesten alle typer verktøy og farlig arbeidsutstyr. Kontakt oss for tilpasset håndholdt arbeidsutstyr og farlig verktøy kurs.

Stillas bygger 2-5

Ja du kan bygge stillas også under 2 meter med dette kurset.

Nei, du kan ikke bygger høyere en 5 meters plattformhøyde, vi har også kurs opp til 9 meter plattformhøyde

Ja dette kurset dekker Rullestillas, rammestillas og spirstillas opp til 5 meters plattformhøyde.

Nei, dette kurset inkluderer rammestillas, spirstillas og rullestillas opp til 5 meter plattformhøyde, tre og henge stillas krever en egen modul i tilegg.

Stillasbygger 5-9

Nei da må du ha stillasbygger over 9 meter kurs eller fagbrev som stillasbygger/stillasteknikker

Ja opp til 9 meters plattformhøyde

Nei det kreves egen modul i tilegg til dette kurset

Fadderløsning

Fadderløsning er når praksis mengdetrening gjennomføres i egen bedrift under kyndig veilleding av en fadder som har kompetansebeviset fra før, altså at du ikke tar all praksis hos oss eller en sertfisert opplæringsvirksomhet

Ved fadderløsning må opplæringsvirksomhet, bedrift og fadder inngå en fadderavtale før praksis med fadder kan begynne. Du må ha gjennomført og bestått modul 1-2-3 med opplæringsvirsksomheten før mengde trening modul 4 med fadder kan startes. Etter fullført fadder periode melder du deg opp til oppkjøring hos oss.

Da tar du den siste praksis modulen hos arbeidsgiver under veilledning av en kyndig fadderperson og vi trenger ikke bruke tid, utstyr og personel til modul 4 med deg.

Fadder må ha gyldig kompetansebevis for det utstyret han eller hun skal være fadder på og ha minst 1 år praksis i bruk. Fadder skal kunne gripe inn under fadderperioden og avverge potensielt farlige situvasjoner som deltakerne kan komme i ved bruk av utstyr som kran, truck og maskin. Fadder står som ansvarlig fører av maskinen i opplæringsperioden.

Dette får man tilsendt på mail av oss og så må man fylle det ut sammen med deltaker, fadder og ledelsen i bedriften du er ansatt i, har bedriften et verneombud skal også denne være med å fylle ut fadderavtalen.

Da må deltakerne gi beskjed til den sertifiserte opplæringsvirksomheten og melde seg til oppkjøring. Dette avtales med instruktøren som hadde den teorietiske opplæringen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten. Du samtykker ved å bruke nettstedet videre.