Kranførerkurs gir kranførerbevis

Kompetansebedriften tilbyr mange forskjellige kranførerkurs med søkelys på god kvalitet i alle ledd av opplæringen. Med et kran kurs fra Kompetansebedriften sine erfarende instruktører kan du være trygg på at kranføreropplæringen er tilfredsstillende. 

Om kurset

Forskrift om utførelse av arbeid gjelder alt bruk av arbeidsutstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne forskriften. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidstaker har den opplæring, øvelse og instruksjon, som er nødvendig for det arbeidet som skal utføres.

Kompetansebedriften AS har følgende kranførerkurs og kranklasser:

 • -G1 mobilkran
 • -G2 Tårnkran 
 • -G3 portalkran
 • -G4 Traverskran
 • -G8 Lastebilkran
 • -G11 løfteredskap
 • -G20 Fastmontert hydraulisk kran

Når deltakere tar Mobilkranførerkurs, inkluderer det kompetansebevis på lastebilkran og fastmontert hydraulisk kran og teleskoptruck C1 og C2.

Når deltakere tar Tårnkranførerkurs G2, inkluderer det kompetansebevis på både Portalkran G3 og traverskraner G4.

Uansett hvilket kranførerkurs du velger lover vi å gjøre vårt beste for at du skal bli fornøyd og bli en god og dyktig kranfører.

Kranførerkurs kan gjennomføres som klasseromsundervisning, nettundervisning eller som bedriftsintern opplæring. Kranførerkurs avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve som må bestås og danner grunnlaget for utstedelse av kompetansebevis.


Bli en trygg kranfører.

De fleste kranførerkurs består av 4 moduler:

 • Modul 1 – Teori m/ prøve
  Modul 1.1 er felles for alle klasser i opplæring av kranfører, masseforflytningsmaskiner og truckfører. Modulen setter søkelys på arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Modul 2 – Teori m/ prøve (2 moduler Modul 2.3 G11 Løfteredskap og modul 2 på aktuell kranklasse).
  Modul 2 er en teoretisk fagdel rettet mot kranfører. For mer informasjon se de ulike kranførerklassene.
 • Modul 3 – Grunnleggende praksis
  Modul 3 er en praktisk fagdel for kranfører. Modulen består av praktisk bruk av de ulike kranførerklassene.
 • Modul 4 – Praksis m/ prøve
  Modul 4 er en praktisk del for kranfører. Modulen består av praktisk opplæring på aktuell kranførerklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift eller man ta fullstendig kurs med praksis hos oss. Dette velger du i påmeldingen.

Fadderperioden avsluttes med en oppkjøring.

Krav til forkunnskaper

G11 løfteredskap stropp og anhuker som sertifisert opplæring må man enten ha fra før eller må gjennomføres i forbindelse med kranførerkursene.

FAQ

Kravene for å ta kranførerkurs er at man er fyllt 18 år og er fysisk og psykisk skikket, at man har normalt godt syn og god hørsel. Skal en ta tårnkran og portalkran er det en fordel å ikke ha høydeskrekk.

Ja dette må du ta i forbindelse med krankurset hvis du ikke har det fra før.

Ja vi tilbyr fullstendige kurs med all teori og praksis eller du kan ta praksis i bedrift som fadderløsning.

Kranførere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien. Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kranfører er krankjøring, løfteoperasjoner og dekksarbeid. Samt daglig vedlikehold og kontroll av kranen. Kranførere holder kommunikasjon med mannskaper som anhuker og signalgiver via radiokommunikasjon.